Nyheter

Tunnelbane-bygge försenas efter överprövning

Stationen vid Södra Hagalund. Bild: Region Stockholm
Utbyggnaden av tunnelbanan mellan Arenastaden och Södra Hagalund skulle påbörjats i juni. Men upphandlingen gick inte rätt till, anser det italienska bolaget som kom tvåa i upphandlingen och som därför väljer att överpröva beslutet.

I april tilldelas de båda bolagen JV Comsa och Soner Temel Mühendislik – ett konsortium som går under namnet COSO – uppdraget av region Stockholm att bygga tunnelbanan mellan Arenastaden och Södra Hagalund i Solna samt de båda tillhörande stationerna. Region Stockholm hade fyra inlämnade anbud att ta ställning till.

Men tio dagar efter tilldelningen inkom till Förvaltningsrätten i Stockholm en ansökan om överprövning från Italienska Itinera, som kom två i upphandlingen. De yrkar på att upphandlingen ska göras om och att anbudet från det vinnande spanskt-turkiska konsortiet då ”inte ska beaktas”.

Itinera anser att COSO:s inlämnade handlingar visar att bolaget saknar den tekniska- och yrkesmässiga kapaciteten som krävs för att kvalificera sig för uppdraget.

Vidare anser man att ”COSO dessutom har lämnat in handlingar på turkiska som inte i alla delar översatts till engelska, vilket strider mot det obligatoriska kravet på anbudsansökans form och innehåll, samt inte visat att det åberopade referensuppdraget utförts på ett tillfredställande sätt”.

Itinera tycker att Region Stockholm har överträtt reglerna i Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna genom att anlita COSO och att man själva tagit skada av upphandlingen.