Nyheter

Tysk-svenskt konsortium får deletapp i Västlänken

Visionsbild station Korsvägen. Illustration: White Arkitekter.

NCC Sverige AB och tyska Wayss & Freytag Ingeniurbau AG har tilldelas uppdraget att bygga deletapp Korsvägen i Västlänken. Kontraktet är värt 3,8 miljarder kronor och byggstart sker under våren 2018.

Deletapp Korsvägen är cirka 3,2 kilometer lång. Den här delen av Västlänkens tunnel sträcker sig från Landala, via Korsvägen, Örgryte/Jakobsdal och ansluter i Almedal till befintliga spår. Tunneldelarna i berg består av en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel. Tre avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera; här grävs schakt. 
Under mark vid knutpunkten byggs station Korsvägen med tre uppgångar. Stationen byggs med en plattform och två spår, med förberedelser för ytterligare två spår och en plattform. Byggtiden för deletappen är sex år.

För upphandlingen har så kallad prekvalificering tillämpats. Det har varit stort internationellt intresse. Nio företag ansökte om att få lämna in anbud och efter Trafikverkets urval fick fem gå vidare. Av dessa fem, valde tre att lämna in anbud.

De som kommer att bygga Västlänkens deletapp Korsvägen är ett konsortium med NCC Sverige AB och tyska Wayss & Freytag Ingeniurbau AG. Ägandedelen är 50 % vardera. Wayss & Freytag Ingeniurbau AG är främst verksamt inom bygg och på den internationella tunnelmarknaden. Företaget ingår i the Royal BAM-group, ett av Europas största byggföretag.

Trafikverkets beslut kan överprövas i tio dagar efter tilldelning i enlighet med lagen om offentlig upphandling, därefter kan kontrakt tecknas.

Entreprenaden för deletapp Korsvägen är en av fem huvudentreprenader i Västlänken:

  • Tidigare har konsortiet Gülemak, Astaldi och Segermo tilldelats deletapp Haga. 
  • Sedan tidigare har NCC ett ECI-kontrakt (Early Contractor Involvement) för deletapp Centralen, fas ett projektering. 
  • Anbudsförfrågan för deletapp Kvarnberget skickas ut 4 december med sista anbudsdag 23 april. 
  • Entreprenad BEST (Bana, El, Signal och Tele) kommer att gå ut på anbud i början av 2019.