Nyheter

Uppfinnaren som förvandlar vatten till el

Uppfinnaren Joachim Karthäuser drivs av nyfikenhet och av missnöje över hur dåligt saker och ting fungerar. Foto: Anna Sjöström

– Jag har alltid gillat stora frågor om vatten, miljö och energi, säger kemisten och uppfinnaren Joachim Karthäuser.
Just nu jobbar han med det som han säger är karriärens roligaste uppfinning: en maskin som utvinner energi ur lågtempererat vatten.

Maskinen hette länge bara maskinen, men fick nyligen sitt namn: Ocean 100.
– Den fick heta så eftersom vatten är det viktigaste i maskinen och eftersom det är en ocean av varmvatten som bara slängs bort till ingen nytta och värmer upp haven helt i onödan, säger Joachim Karthäuser, som tillsammans med Thomas Öström grundade företaget Climeon AB som står bakom Ocean 100. 

Kort förklarat använder Ocean 100 restvärme i form av varmvatten från till exempel industrier och stora motorer och förvandlar den till el. Det är både väldigt enkelt och väldigt komplicerat på en gång. Uppfinningar som konverterar varmvatten till energi har det funnits länge, men Ocean är faktiskt en världsnyhet.

Den omvandlas varmvatten till el på ett kostnadseffektivt sätt och med vatten i relativt låga temperaturer. (80-120 C). Hemligheten och nyckeln till att den fungerar så bra är att den använder en speciell bärarvätska och att alla komponenter är optimerade.
– Vi började med kärnuppfinningen där en reversibel kemisk reaktion i vatten mellan CO2 (koldioxid) och lut eller alkali skapar vakuum på den kalla sidan och gastryck på den varma sidan. Det arbetet ledde oss till att ifrågasätta och optimera varenda komponent, såsom värmeväxlare, pumpar och turbin, säger Joachim Karthäuser.

Den första prototypen finns på KTH och inom kort kommer pilotinstallationer att göras inom tre olika applikationsområden. Det är möjligt tack vare stöd från Energimyndigheten och privata investerare.
– Jag har alltid gillat stora frågor om vatten, miljö och energi, säger Joachim Karthäuser.

Vad drivs du av?
– Jag drivs inte av att tjäna stora pengar, även om det självklart skulle kännas bra att säkra familjens framtid. Jag drivs av nyfikenhet och av missnöje över hur dåligt saker och ting fungerar. Men mest är det nyfikenhet. Missnöje är mest ett arbetsinstrument, jag ifrågasätter hela tiden om förbättringar kan göras och i så fall vilka. Jag letar fel på allt.

Hur viktigt är det för dig att jobba med sådant som rör miljön?
– För mig personligen är det jätteviktigt, för det handlar om framtiden. Men jag vet också att för att det ska få genomslag så måste man skapa och tillverka sådant som andra vill köpa och de köper om de ser en ekonomisk vinning i det. Det låter kanske lite cyniskt, men erfarenheten är den att ingen köper bara för miljöns skull, utan det måste vara ekonomiskt också, säger Joachim Karthäuser.

Han har någonstans mellan 30 och 40 patent på sin meritlista och nu säger han att han inte behöver fler fjädrar i hatten.
– Av de som jobbar här på Climeon är alla bättre än jag, så jag har fullt upp att försöka hänga med, skämtar han.

Och fortsätter: – Man kan inte gå från idé till företag helt ensam, utan måste vara flera med olika kunskaper. Vem som har uppfunnit vad är helt ointressant. Jag känner ingen prestige, utan huvudsaken är att det görs. Som grundare av Climeon har jag också en lite annorlunda roll mot i de företag där jag tidigare jobbat, säger Joachim Karthäuser.