Nyheter

Upphandlingar överklagade

Hittills har endast fyra kontrakt upphandlats i projekt Förbifart Stockholm. Nu har tre av upphandlingarna överklagats.

I juni beslutade Trafikverket om tilldelning i fyra upphandlingar som gäller projektering av bygghandlingar för Förbifart Stockholm. Kontrakten gick till ÅF och Scott Wilson (uppdraget att projektera trafikplatserna Akalla och Häggvik, samt att projektera bergtunnlar), Grontmij och Golder Associates (uppdraget att projektera trafikplats Kungens kurva), samt Sweco, WSP och Tyréns (uppdraget att projektera underlaget för installationerna). Sammanlagt är kontrakten värda 300 miljoner kronor.

Men nu har tre av dessa upphandlingar överklagats. Sweco, Tyréns och WSP har överklagat de tre tilldelningar som inte gick till dem själva, medan Ramböll har överklagat upphandlingen som gäller trafikplats Kungens kurva.

Ramböll hävdar att Grontmijs uppdragsledare inte uppfyller Trafikverkets krav på tidigare yrkeserfarenhet. Sweco, Tyréns och WSP protesterar mot Trafikverkets beslut att sekretessbelägga flera anbudshandlingar, eftersom företagen därmed inte kan bedöma om Trafikverket har agerat korrekt i anbudsutvärderingen.

Saken ska nu avgöras av förvaltningsrätten i Falun.

— Jag tycker att vi har gjort en oerhört seriös och noggrann genomgång av anbuden, säger Riggert Anderson, Trafikverkets projektchef för Förbifart Stockholm.

Företagen som har tilldelats kontrakten kan inte sätta igång med projekteringen förrän förvaltningsrätten är färdig med sin prövning. Riggert Anderson vill inte spekulera i om överprövningen kommer att leda till en försening i projektet.

— Det beror på när vi kommer igång. Vi kanske kan planera annorlunda. Vi på Trafikverket använder den här tiden för att förbereda oss när det gäller vår projektorganisation och våra rutiner, säger Riggert Anderson.

Upphandlingsläge Förbifart Stockholm

Tilldelade kontrakt Gick till
Projektering av trafikplatserna

Akalla och Häggvik

ÅF och Scott Wilson ÖVERKLAGAT
Projektering av bergtunnlar ÅF och Scott Wilson ÖVERKLAGAT
Projektering av trafikplats

Kungens kurva

Grontmij och Golder Associates ÖVERKLAGAT
Projektering av underlag för installationer Sweco, WSP och Tyréns