Nyheter

Upphandling <br></br> måste göras om

Kommunen gjorde fel när bygget av det nya ridhuset i Ronneby upphandlades, enligt länsrättens beslut.

Ronneby kommun gav byggbolagen chansen till olika strategier vid upphandlingen av det nya ridhuset. Antingen kunde bolagen lämna anbud på en av fyra delar av bygget eller på hela bygget.

Mörebyggen vann upphandlingen med ett anbud på 33 miljoner kronor för hela bygget. Det fick Peab att överklaga. Peab ansåg att Mörebyggen lämnat ett ofullständigt anbud och att det var fel av kommunen att låta dem komplettera i efterhand.

I denna del av överklagan gick dock länsrätten på kommunens linje.

Men Ronneby får ändå kritik för att direktiven vid upphandlingen varit oklara. När kommunen angav att de skulle välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet var det oklart om detta gällde för de enskilda delarna eller hela bygget. Peab ansåg nämligen att de borde fått två av de fyra delentreprenaderna eftersom deras pris var lägre än Mörebyggens på dessa.

Nu måste hela upphandlingen tas om och ridhusbygget riskerar att försenas flera månader.