Nyheter

Utmanar den svenska marknaden

Cementleverantören vill öka marknadsandelarna i Sverige. Foto: Cemex

Den internationella cementleverantören Cemex lanserar en ny miljövänlig cement på den svenska marknaden. 
Cemex hoppas nå en ökad marknadsandel genom att delta i byggbranschens utvecklingsprojekt för nya golvsystem.
– Cemex har idag cirka 15 procent av den svenska cementmarknaden och vi hoppas öka vår andel, säger Lars Hansson, teknikchef i Cemex AB. 

Skanska Betong, Swerock, NCC, PEAB, Skanska, Cemex och golvbranschen samarbetar i ett SBUF-projekt om att utveckla en helt ny metod för att bygga golv. Målet för projektet är att ta fram golv på betong som baseras på tre konkurrerande cementalternativ, testat tillsammans med avjämningsmassa, lim och golvmatta. Detta berättade Byggvärlden om i förra numret.

Cementleverantören Cemex cement ingår i ett av dessa tre alternativ.

– Om något av dessa tre alternativ visar sig fungera bättre än de andra alternativen så kan cementmarknaden i Sverige påverkas. Vi kan i bästa fall öka vår andel, säger Lars Hansson, som hoppas att Cemex ska lyckas.

Experter i projektet bedömer att det finns verkliga skillnader mellan cementalternativen. Projektets syfte är bland annat att undersöka torktider och olika egenskaper.

Projektets två betongtillverkare, Skanska Betong och Swerock, kommer att dela på tillverkningen av betongen för testerna. De betongalternativ som använder färdig cement baseras på Cemex cement med cirka 45 procents inblandning av slagg och Cementas Bascement med cirka 15 procents inblandning av flygaska. Även en ordinarie portlandcement med slagg inblandad hos betongleverantören ska användas. Som referens med gamla mätningar tas även fram två objekt baserade på ren portlandscement.

De två betongtillverkarna har därmed kontroll på de betongrecept som används för de fyra betongalternativen.

För vart och ett av dessa betongalternativ ska sedan ett golvsystem byggas där avjämningsmassa, lim och golvmatta ingår. Projektet kommer att använda en avjämningsmassa med verifierade egenskaper samt två golvlim och två golvmattor som väljs bland storsäljande produkter hos landets ledande leverantörer.

Den moderna betongen har en viktig ny egenskap och det är att den är betydligt tätare än den gamla betongen. Projektet hoppas bevisa att det därför är möjligt att frångå dagens uttorkningskrav på byggfukten i golvsystem när kombinationen modern betong och väl uttorkad avjämningsmassa nyttjas. Under projektet ska detta om möjligt verifieras för vart och ett av de tre golvsystemen. Därmed kommer det att finnas en kunskapsgrund för att den moderna betongens täthet faktiskt blir en fördel ur fuktsynvinkel.

– Vi ska sedan formulera krav på till exempel betongen så att det blir möjligt för vilken betongtillverkare som helst att tillverka den betong som ger bäst resultat, säger Marcin Stelmarczyk, som arbetar med metodutvecklingen.

Om det då visar sig att den betong som baseras på Cemex miljövänliga cement ger det överlägset bästa resultatet så innebär detta sannolikt att fler svenska betongtillverkare börjar köpa Cemex cement.

Å andra sidan så kan det också visa sig att Cementas Bascement ger bäst resultat och då befäster Cementa sannolikt sin position som den dominerande leverantören i Sverige.

Byggbranschen vill genom projektet verifiera vad som är den bästa betongen och den bästa lösningen. De vill utsätta Cementa för maximal konkurrens.

Cemex har fyra terminaler i södra Sverige och från dessa levererar Cemex idag cement till svenska betongtillverkare. De ligger i Västerås, Surte, Landskrona och Halmstad. Den cementfabrik som försörjer Sverige med den nya miljöcementen finns i Rüdersdorf utanför Berlin. Cemex har fabriker i Lettland och Polen som också levererar till Sverige.

Cemex är en av världens största producenter och leverantörer av cement och betong med verksamhet på fyra kontinenter.

Göte Andersson


FAKTA

  • CEMEX grundades 1906 genom öppnandet av Cementos Hidalgo fabriken i norra Mexico, den första moderna cementfabriken i Latin Amerika med roterugn.
  • Började omvandlas till en internationell cement producent 1985. För att öka konkurrensmöjligheterna på en ökande öppen marknad, förvärvade företaget strategiska cementverksamheter i Spanien, Venezuela, USA, Panama och Dominikanska Republiken.
  • Företaget är nu ledande inom byggmaterialindustrin samt världens största fabriksbetongtillverkare med verksamheter i Nord-, Central- och Syd- Amerika, Europa, Västindien, Asien och Afrika.
  • Företaget startade i Sverige 1991 av fyra aktörer med en importterminal i Åhus under namnet Svensk Cementimport.
  • Cemex huvudkontor ligger i Mexico

Källa: CEMEX