Nyheter

Utmanar machokultur

Kampanjen syns på tunnelbanestationer. Foto: Clear Channel/Bulldozer.

Nu ska machokulturen i byggbranschen bekämpas.

Med hjälp av en gemensam kampanj vill Byggcheferna och Byggnads ändra på attityder.

Vi står inför en byggboom. Då behöver vi hela befolkningen till vår bransch, inte bara halva, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Idag, måndag, inleds kampanjen ”Alla tjänar på en jämställd byggbransch” som är en gemensam satsning från Byggnads och Byggcheferna. Budskapet syns bland annat i tunnelbanestationer, på stortavlor runt om i landet och i tidningsannonser. Med fördomsfulla uttryck och myter som att ”kvinnor är svaga” och ”män är mer tekniska” provocerar avsändarna samtidigt som de vill väcka uppmärksamhet och bjuda på en och annan igenkänning.

– Nu ska vi ge oss på machokulturen och visa att vi faktiskt gör något åt den. Det vi kan göra är att påverka attityder, säger Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna.

Bakgrunden är att det fortfarande finns en föråldrad syn på kvinnor i byggbranschen. Detta leder till rekryteringsproblem då både kvinnor och män väljer att lämna sina jobb.

– Vi står inför en byggboom. Vi behöver bygga bostäder och infrastruktur så det smäller om det. Då behöver vi hela befolkningen till vår bransch, inte bara halva. Byggnads vill också bidra till en samhällsutveckling mot ett alltmer jämställt samhälle. Som en mansdominerad bransch har vi en viktig funktion att fylla när det kommer till attitydförändringar, säger Johan Lindholm.

Endast en procent av medlemmarna i Byggnads är kvinnor.  Byggnads kongress har 2014 fattat ett enigt beslut att organisationen behöver satsa på jämställdhet. Förbundet har också satt upp ett mål att öka andelen kvinnor i medlemskåren från en till fem procent under kommande två mandatperioder.

Byggcheferna har cirka åtta procent kvinnliga medlemmar.

– Kvotering och mentorskap är ett sätt att öka andelen kvinnor. Men jag tror inte riktigt på den lösningen. Det tar inte roten ur det onda, man löser inte grundproblemet, säger Lars Bergqvist.

Istället hoppas han få igång diskussioner i branschen genom att arrangera utbildningar, seminarier och workshops.

Samtidigt är Lars Bergqvist tydlig med att man inte vill kritisera männen.

– Kampanjen handlar inte om att slå männen i huvudet. Det finns många män som är bra därute och som står på vår sida. Vi vill skapa en bransch där alla trivs. Vi har inte råd att skrämma bort folk.

Johan Lindholm håller med om att även män upplever den hårda och grabbiga jargongen som jobbig och begränsande.

– Kampanjen syftar inte till att skuldbelägga män och vi tror att många män välkomnar en förändring och en diskussion kring detta. Vi vill skapa arbetsplatser där våra medlemmar gärna hade sett sina döttrar arbeta. Både kvinnor och män ska känna sig välkomna. Rent konkret hoppas vi att kampanjen även får effekter som att fler män känner sig bekväma med att ta ut föräldraledighet och vabba när barnen är sjuka.

Kampanjen kommer att pågå i tre år, men med lite olika inriktning.

– Det känns jättekul att vi får göra den här kampanjen ihop med Byggnads. Nu hoppas vi att resten av branschen hoppar på tåget, säger Lars Bergqvist.

 

 

 

 

FAKTA

Byggnads och Byggcheferna har gjort en undersökning som besvarats av sammanlagt 2120 respondenter i bygg- och fastighetsbranschen. Undersökningen visar att:

Byggbranschen lider av en arbetskultur präglad av machokultur och ett tufft arbetsklimat:

  • 8 av 10 anger att arbetskulturen kännetecknas av grabbighet och ett tufft arbetsklimat (81 %)
  • 9 av 10 anger att de sett andra mått dåligt pga. en grabbig arbetskultur inom byggbranschen (88 %)
  • Sex av tio kvinnor uppger att de mått dåligt eller påverkats negativt till följd av den rådande arbetskulturen (60 %)

Det finns en utbredd attityd mot att kvinnor inte är lika bra lämpade som män

  • Närmare varannan upplever en attityd att kvinnor inte är lika bra lämpade som män att arbeta i branschen (45 %)
  • Drygt 8 av 10 menar att det vanligaste argumentet är att kvinnor har fysiska begränsningar som gör att de inte klarar alla arbetsuppgifter (84 %)

Arbetskulturen leder till kompetensbortfall

  • Varannan respondent svarar att branschen tappar personal på grund av upplevd grabbighet och machokultur inom byggbranschen (45 %).
  • En av fem känner till en eller flera som lämnat branschen på grund av upplevd grabbighet och machokultur (19 %).
  • En stor majoritet anger att det inte är bara kvinnor som lämnar branschen på grund av detta (86 %).