Nyheter

”Utökat rotavdrag effektiv krisåtgärd”

På Byggföretagens seminarium deltog Anders Borg, Catharina Elmsäter-svärd och Geir Thomas Fossum. Moderator var Sandra Mobaraki. Skärmdump från webbinarium.

Genom att utöka rotavdraget, passa på att utföra järnvägsunderhåll samt bygga fler hyresfastigheter blir byggbranschen den motor som kan ta Sverige ur krisen.

–  Ett utvidgat rotavdrag vore bra både för jobben och den ekonomiska stabiliteten, säger den tidigare finansministern Anders Borg på ett webbinarium arrangerat av Byggföretagen.

Corona-pandemin har haft stora effekter på ekonomin. Varslen ökar och arbetslösheten är en utmaning, såväl nationellt som globalt.

– Det här är den värsta ekonomiska nedgången under efterkrigstiden. Nordeuropa och Norden har dock klarat sig hyfsat bra, menar Anders Borg, som var med och tog Sverige ur krisen 2008.

Sveriges bygg- och anläggningssektor sysselsätter idag cirka 350 000 personer och står för 11 procent av Sveriges BNP, varav hälften består av bostadsbyggande. Bygg- och anläggningsbranschen ses ofta som en motor för svensk ekonomi. Men hur kan branschen bidra till att ta Sverige ut ur krisen?  

En utvidgning av rotavdraget är en åtgärd som efterfrågas av branschen – och som diskuterades under ett seminarium hos Byggföretagen. Paneldeltagarna lyfter rotavdraget som en effektiv åtgärd för att hålla sysselsättning och ekonomi igång under en lågkonjunktur.

– Rot motverkar svartjobb samtidigt som det bidrar till att behålla arbetskraft inom sektorn. Det är ett beprövat verktyg som det finns rutiner för och som skulle gå snabbt att införa som en ny krisåtgärd, säger Catharina Elmäster Svärd, vd Byggföretagen.

Anders Borg menar att regeringen snart måste presentera både ett och två ytterligare krispaket för att bidra till den ekonomiska situationen och se till att inte arbetslösheten biter sig fast.

– I regeringens nästa stödpaket hoppas jag att ett utökat rotavdrag finns med. Det är den mints kostsamma åtgärden för att stödja sysselsättningen. Men för att få effekt redan i år måste åtgärderna komma nu. Jag skulle gärna se att man inför det redan från juli.

I Norge sneglar man på den svenska rot-modellen. 

– Rotpaketet är ett bra sätt att trigga privatkonsumtionen och det är en bra tillväxtmotor för att ta sig ur en kris, säger Geir Thomas Fossum, vd på byggvaruhandeln Beijer Byggmaterial.

Andra ”motorer” som kan gasa marknaden handlar om infrastruktur och bostäder.

– Nu när inte järnvägen trafikeras så hårt bör vi satsa på att underhålla och trimma den, menar Catharina Elmsäter-Svärd.

– Jag tror vi kommer se en ökad marknad för hyresfastigheter efter krisen, menar Anders Borg.

Han är inte särskilt orolig för bostadsmarknaden.

– Det är ingen finanskris vi befinner oss i, och vi har inte sett någon stor nedgång av bostadspriserna. Vi behöver inte vara oroliga för bostadsmarknaden, priserna står sig i storstäderna, de låga räntorna är ett stöd. Men hushållen har fortfarande en hög skuldsättning och jag tror att vi kan få en åtstramning igen när det vänder.