Nyheter

Väderprognosen styr fjällstugan

Fjällstugan Monte-Rosa-Hütte på 2 883 meters höjd i Schweiz reglerar själv inomhusklimatet efter att lyssnat på väderrapporten.

På hög höjd blir det viktigt att hushålla med energin. Främst produceras el till Monte-Rosastugan med solpaneler på utsidan av stugan. Energin lagras i batterier. Som reserv finns ett gasdrivet värmekraftverk.

Huset är ett experimentlaboratorium för Siemens utvecklare av reglerteknik för byggnader. Den automatiska värmeregleringen står

i ständig kontakt med vädersatelliter och anpassar värmen efter vädret.

Var 15e minut anpassar systemet uppvärmningen så att energiförbrukningen anpassas optimalt efter väderförutsättningarna.

Om exempelvis batterierna och avloppstanken båda är halvfulla och prognosen talar om solsken den närmaste perioden startas reningsprocessen av avloppsvattnet. Där-igenom utnyttjas solenergin till att både ladda batterierna och driva reningsanläggningen.

Med reglertekniken uppger Siemens att man kan spara en tredjedel av energikostnaderna. Än så länge krävs stora datamängder för att hålla systemet i gång, men på sikt räknar Siemens med att reglerutrustningen inte behöver vara större än att den ryms i ett väggskåp.