Nyheter

Världens största energilager under Arlanda

Luftfartsverket har gett Sweco uppdraget att designa och konstruera världens största energilager i form av ett grundvattenmagasin under Arlanda.

Ett energilager är ett effektivt sätt att lagra värme från sommaren till vintern. Omvänt kan kyla lagras vintertid och användas påföljande sommar.

— Lagret kommer att minska våra inköp av el och värme vilket minskar utsläppen av koldioxid, säger Kenth Arvidsson, chef för Arlanda Energi.

Det nya lagret beräknas vara färdigbyggt innan årsskiftet.