Nyheter

Värmen försvinner på vägen

Isolera varmvattenrören med moderna metoder och minska energiförlusterna med 85 procent. Energimyndighetens uppmaning uppmanar till åtgärder mot värmeförlusterna.

Om alla varmvattenrören i en byggnad med fyra trapphus isolerar sina varmvattenrör med modern, tjock, isolering, minskas den årliga kostnaden för värmeförlusterna med 63 000 kronor — från 74 000 till 11 000 kronor.

Det exemplet är hämtat ur en undersökning som gjorts av Energimyndigheten. Huset i beräkningen har 300 meter varmvattenrör, helt oisolerade, som värms med fjärvärme för 80 öre per kilowattimme

Även gamla rör som isolerats med äldre och tunnare isolering bör isoleras om, anser Energimyndigheten. I så fall halveras värmeförlusterna.

– En enkel billig åtgärd som spar mycket energi. Viktigast är att rören blir rätt isolerade när man bygger nytt, säger Pernilla Ohlsson, som lett Energimyndighetens undersökning.

I en del fall är det dock inte helt lätt att isolera rören. Det är då kall- respektive varmvattenrören monteras så tätt intill att modern isolering inte får plats.

Gammal isolering, av nätad stålull med ett skikt av målad väv och papp, brukar vara två centimeter tjock. Ny isolering av mineralull, klädd med aluminiumfolie, är drygt sex centimeter tjock. I vissa fall ligger rörledningar så nära varandra att även kallvattnet värms upp — av ledningar med varmt vatten. Det kan leda till fukt- och mögelskador och legionellabakterier.