Nyheter

Varnar för skenande byggkostnader

Byggkostnaderna stiger långt mer än andra kostnader. – Vi höjer ett varningens finger, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på Sveriges Byggindustrier.

Fredrik Isaksson har analyserat byggkostnadernas utveckling och jämfört med tidigare år.

– Vi känner igen mönstret från förra högkonjunkturen, säger Fredrik Isaksson.

Över en tioårsperiod har de totala produktionskostnaderna stigit med 72 procent. Konsumentprisindex (KPI), som mäter övrig prisutveckling visar bara en ökning med 20 procent.

Byggmaterial utgör 40 procent av de totala byggkostnaderna och här drar priserna iväg. Det beror på en internationell inflationstendens, framförallt för råvaror. Armeringsstål är den varugrupp som ökat allra mest i pris. Elmaterial, golv och vitvaror är däremot varugrupper där ökningen följer konsumentprisindex.

– De kostnader som byggbolagen kontrollerar hålls mer i schack. Så vi höjer ett varningens finger, även om vi inte ser utvecklingen som alarmerande, säger Fredrik Isaksson.

En del av byggkostnaden som stuckit iväg är markkostnaderna, som stigit med 93 procent på tio år.

– Vi är lite oroliga för utvecklingen av markkostnader men detta är något som kommunerna kan påverka. Markkostnaderna är till exempel dubbelt så höga för bostadsrätter som för hyresrätter. Det visar att kommunerna kan använda markkostnader som styrmedel för byggandet, säger Fredrik Isaksson.