Nyheter

Värre än väntat i Danmark

Den danska byggkrisen fortsätter. Och den förvärras.

I februari i år gick sysselsättningen i byggbranschen ner 18 procent – till nästa rekordlåga 129 000 totalt sysselsätta.

På bara ett år ett har antalet sysselsatts i dansk byggindustrin minskat med 28 500. Värst drabbat är de privata byggföretagen.

– Visserligen har finanskrisen och den ekonomiska nedgången återigen visat att byggbranschen är en cyklisk bransch. Men nedgången i antalet sysselsatta ska också ses den totala aktiviteten i industrin var ovanligt hög före krisen, säger Finn Bo Frandsen på organisationen Dansk Byggeri i Tidningen Fastighetsaktien.

Sysselsättning har dessutom påverkats negativt av den långa och kalla vintern, anser Finn Bo Frandsen.