Nyheter

Västerås växer <br></br> längs Mälaren

Cirka 600 nya bostäder plus båtplatser och badflottar. Det kan bli verklighet när Öster Mälarstrand i Västerås ska växa.

De sexhundra bostäderna fördelas på ett tiotal radhus och ungefär lika många flervåningshus, samt ett höghus på 16 våningar. Närmast Mälaren ska det byggas ett torg. Vid stranden planeras det för nya båtplatser.

— Tanken är att det ska bli ett öppet och tillgängligt område närmast stranden, säger Lennart Gustavsson, planeringschef på Västerås stad.

Stadsbyggnadskontoret ska nu ta fram en detaljplan för området tillsammans med Mälarstrandens Utvecklings AB (Muab), som också äger marken. Muab ägs i sin tur av Västerås stad tillsammans med Peab och JM. Enligt Lennart Gustavsson ska just Peab och JM också stå för åtminstone en del av lägenhetsbyggandet.

— En rimlig gissning är att bygget kan komma igång någon gång 2011 för att sedan stå klart runt 2015, säger han.

Den planerade etappen ingår i det större stadsdelsprojektet Öster Mälarstrand. När hela projektet är klart beräknas cirka 2 500-3 000 lägenheter stå färdigställda.