Nyheter

VD-skifte för Göteborgs Byggmästareförening

Gabriella Lörnbo.

Gabriella Lörnbo har utsetts till vd för Göteborgs Byggmästareförening och efterträder därmed Christina Lööf som under hösten går i pension. 

Gabriella Lörnbo är väl förtrogen med Göteborgs Byggmästareförenings verksamhet och Byggarnas Hus. Hon har bland annat varit utbildningsansvarig för Entreprenörsskolan. 

Göteborgs Byggmästareförening verkar som inspirationskälla för att stärka byggbranschens attraktivitet och byggandets utveckling i regionen. Föreningen stöder olika branschutbildningar för att främja ungdomars intresse för byggbranschen samt säkerställa framtida ledarskap. Föreningen delar också ut stipendier för att premiera examensarbeten och goda studieprestationer. 

Dessutom förvaltar föreningen Göteborgs Byggmästareförenings Hjälpkassa och Sven Steens Understödsfond som delar ut understöd till behövande personer som tidigare har varit anställda i medlemsföretagen. Föreningen äger och förvaltar Byggarnas Hus på Ekmansgatan 1 i Göteborg.