Nyheter

Veidekke köper både täkt och asfaltverk

Veidekke Industri AB förvärvar täkt samtidigt som Sydbeläggningar AB, dotterbolag till Veidekke Industri, köper asfaltverk i Landvetter av YIT.

Köpet av täkten (fd Landvetterkrossen) som ligger i Härryda kommun samt asfaltverket är ett steg i att stärka och utöka Veidekkes täkt-, återvinning- och asfaltsverksamhet i Västsverige. Täkten är en bergtäkt med tillstånd att ta emot återvinningsmassor.

– Genom detta köp kommer vi att gå från en liten aktör till en betydande spelare inom så väl täkt- och tippverksamhet som asfaltstillverkning i göteborgsregionen, säger Terje Jontell vd för Veidekke Industri, i ett pressmeddelande.

– Det är en spännande utmaning för Sydbeläggningar att etablera sig i göteborgsområdet. Tack vare detta förvärv har vi nu ett väldigt fint verk på en strategiskt bra plats vilket ger oss de bästa förutsättningar för att lyckas, säger Johan Hedström vd för Sydbeläggningar.

 – Veidekke Anläggning har, ur ett kund- och erbjudandeperspektiv, en strävan att nå en position som en komplett anläggningsentreprenör som leder och behärskar hela värdekedjan. Tillgången till egna täkter/tippar, egen produktion och utläggning av asfalt kommer få en stor betydelse för vår industri- och anläggningsverksamhet i Göteborg, säger Per Brinck affärsområdeschef för Veidekke Anläggning.