Ekonomi

Veidekke: Marknads­effekten är tydligast i bostadssegmentet i Sverige

Jimmy Bengtsson. koncernchef för Veidekke. Foto: Veidekke
Jimmy Bengtsson. koncernchef för Veidekke. Foto: Veidekke

Veidekke visar upp ett resultat på -147 miljoner NOK (-55) för det första kvartalet och en omsättning på 9,5 miljarder (8,4). Ett gott resultat, enligt koncernchef Jimmy Bengtsson.
– Generellt levererar Veidekke goda resultat i ett kvartal präglat av lågsäsong, säger han.

En nagel i ögat under flera år har tvisten med norska Statens vegvesen varit, men den är nu löst med negativt resultateffekt. Utan denna negativa resultateffekt var resultatet före skatt -37 miljoner NOK.

– Vi har kommit överens med Statens vegvesen om E39 Svegatjørn–Rådal, ett projekt som påbörjades 2015. Detta har varit en sak som har följt oss i många år och som både vi och byggherren brukat mycket tid och resurser på. Även om utfallet av förhandlingarna inte blev som vi tänkt oss, ser vi fram emot att få lägga denna sak bakom oss, säger Jimmy Bengtsson.

Tillgången på nya projekt

Omsättningen ökar med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Enligt Jimmy Bengtsson är tillgången på nya projekt god.

– Även om vi upplever en mer krävande marknad, med längre ledtider och fördröjda projekt, har tillgången på nya projekt i början av 2023 överlag varit god och Veidekke har stärkt orderreserven, säger han.

Vid kvartalets slut hade koncernen en orderreserv på 43,1 miljarder NOK. Resultat per aktie var -0,9 NOK.

Stor variation mellan länderna

– Det är dock stor variation mellan de olika geografierna och marknadssegmenten. Marknads­effekten är tydligast i bostadssegmentet i Sverige, där vi redan nu ser en nedgång i aktivitet. För övriga geografier och marknadssegment är det mer osäkerhet kring aktivitetsnivåerna för nästa år, säger Bengtsson.

Orderingången under kvartalet utgjorde 10,3 miljarder NOK, jämfört med 10,4 miljarder NOK under första kvartalet 2022. Ungefär två tredjdelar av orderreserven kommer till omsättning i de nästa tolv månaderna. Vid utgången av kvartalet utgjorde orderreserven 43,1 miljarder NOK, en ökning på 4 procent från årsskiftet och 9 procent från samma period föregående år.

Infrastruktur i Sverige ökar

Omsättningen under kvartalet uppgick till 9,5 miljarder NOK, jämfört med 8,4 miljarder NOK under första kvartalet 2022. Byggverksamheterna i Norge och Danmark samt Infrastruktur Sverige ökade i omsättning. Bygg Sverige omsatte på nivå med förra året, medan Infrastruktur Norge hade en nedgång på 18 procent.

Resultat före skatt var -147 miljoner NOK. Justerat för förlikningen av tvisten, var det under­liggande resultatet -37 miljoner NOK, jämfört med -55 miljoner NOK under första kvartalet 2022.

Om tvisten

Veidekke och Statens vegvesen ingick 2015 ett avtal om utbyggnaden av projektet E39 Svegatjørn–Rådal utanför Bergen. Projektet slutade i flera tvister, bland annat om slutuppgörelsen. Tvisten om slutuppgörelsen togs till rättslig huvudförhandling i september 2023. Parterna är nu eniga om en förhandlad lösning och ärendet är därmed avslutat. Förlikningen innebär en negativ resultateffekt på -110 miljoner NOK i första kvartalet och en samlad positiv likviditetseffekt på 300 miljoner NOK, som kommer under andra och tredje kvartalet.