Nyheter

”Vi borde överbemanna”

Ett byggföretag i Göteborg ville nyligen sänka lönerna för de anställda. Motivet var att fler arbetstagare skulle få behålla jobben. Men varken Byggnads eller Byggcheferna tycker att det är en bra idé.

Strax före jul fick en byggnadsarbetare på Isaksson Bygg AB i Göteborg ett brev från sin arbetsgivare. I brevet stod att förhandlingar med facket skulle inledas kring hur man skulle göra för att öka konkurrenskraften. Tidigare under hösten hade företaget föreslagit en sänkning av den fasta lönedelen.

Förbundsordförande Hans Tilly på Byggnadsarbetareförbundet tror inte att det är en trend att personal föreslås sänkta löner för att säkra jobben i finanskrisens spår.
— Nej, det är det första och sista exemplet som jag har hört talas om. Och principen med att sänka löner är inte bra, det skapar bara en nedåtgående lönespiral. I Sverige har vi kommit överens om att följa kollektivavtalen vare sig det är högkonjunktur eller lågkonjunktur.

Byggchefernas ordförande Lars Bergqvist kan inte heller se att lönesänkning är något det pratas om som en lösning för branschen.
— Det är inte rätt metod. Det är ju också svårt att värdera sänkta löner i förhållande till hur många som får vara kvar som motprestation.

Bergqvist efterlyser istället andra uppslag. Som exempel på lösningar som kan vara intressanta nämner Bergqvist permitteringslön, utbildningsbidrag eller erbjudande om att gå ner i arbetstid.

— Att gå ner i arbetstid kan ju vara intressant för dem som är över femtio år. Det är inte så många som vill lämna företagen i pensionsavgångar heller eftersom avgångserbjudandena inte är så feta. Men vi är i en svår sits när det gäller åldersfördelning också, vi måste försöka hålla kvar de yngre.

Helst skulle Lars Bergqvist se en helt annan taktik i tider av lågkonjunktur.
— Egentligen borde vi se till att överbemanna oss lite nu, så att vi är redo när nästa konjunkturuppgång kommer. Det är mycket man inte hinner med i produktionen när det är högkonjunktur annars, och man skulle kunna satsa på det nu. Det kan ju låta lite paradoxalt när det ska sparas, men jag tror faktiskt att man skulle tjäna på det.