”Vi delar med oss för mycket”

”Vi delar med oss för mycket”
ALMEDALEN. Allmän egendom eller företagshemlighet? Det råder delade meningar om hur forskningsresultat ska användas.
Allmän egendom eller företagshemlighet? Det råder delade meningar om hur forskningsresultat ska användas och hur vi drar maximal nytta av forskningen.

FoI-propositionen 2012 innehöll en stor satsning på forskning om hållbart samhällsbyggande. Byggsektorn samlades kring ett gemensamt inspel med löfte att bidra lika mycket som satsades via propositionen. När propositionen kom i höstas innehöll den en långsiktig satsning på ytterligare 150-200 miljoner kronor årligen på forskning inom hållbart samhällsbyggande. Totalt har 1-1,2 miljarder satsats under en fyraårsperiod. Men stannar resultaten inom akademin eller blir de till verklig samhällsnytta?

En frispråkig panel delade med sig av sina erfarenheter och åsikter under seminariet ”Gör forskning nytta i samhällsbyggnadssektorn?” som Sveriges Byggindustrier och IQ Samhällsbyggnad bjöd in till i Visby.

Tomas Carlsson, koncernchef Sweco, erkände att han kanske ”svor i kyrkan” när han menade att det finns en fara i att vi samarbetar för mycket istället för att hålla på vår nya kompetens och bevara den som en företagshemlighet – och därmed slå konkurrenterna.

– Jag ser en begränsning i att företaget ska dela med sig av allt. Vi delar med oss för mycket idag.

Monica von Schmalensee, vd White arkitekter, hade en annan uppfattning.

– Man ska dela med sig! Jag tror att det är en framgång, och det är där man gör sina affärer. Jag ser forskningen som ett vapen i den konservativa byggbranschen. Med forskning kan man bevisa att det går att göra på andra sätt.

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, såg också fördelar med att vara generös.

– Den som bidrar med forskningsresultat är med och leder utvecklingen medan de andra får springa efter.

Björn Täljsten, vd Sto Scandinavia, förordade en behovsstyrd forskning framfört den fria forskningen.

– Samhället måste ställa större krav på forskningen.

Han menade också att implementeringen måste få ta den tid som behövs och att det är viktigt med gedigna tester innan man genomför en förändring.

– I byggbranschen jobbar man med långa produktcykler som hus och broar och därför måste det få ta tid att genomföra tester.

Något som alla var överens om är att det finns många forskningsrapporter som aldrig läses och massor av forskning som inte används. En viktig fråga är hur man ska använda de forskningsresultat som redan finns? Anna Sander, vd IQ Samhällsbyggnad, satte punkt för debatten.

– Det är viktigt att sprida kunskap om den forskning som gjorts. Där ser jag en ny roll för kommunikatörer och beteendevetare.

 

 

Relaterade artiklar

Sämre resultat för Veidekke
”De frågor som berör oss tycker jag det är fullt drag kring”
Så bygger vi bostäder för vanliga inkomster
Skenande byggkostnader diskuterades i Almedalen