Nyheter

”Vi kommer att jobba på annat sätt efter krisen”

Stefan Dahlgren, ordförande CM Bolagen.

Hur kommer coronakrisen att påverka byggbranschen på kort och lång sikt? Stefan Dahlgren, ordförande i CM Bolagen, tror att den här perioden kommer att leda fram till nya beteenden. Digitaliseringen kommer att slå igenom på ett tydligt sätt, vi kommer att se över vår inhemska produktion av byggmaterial och att CM, Construction Management, är ett upplägg som kan passa i en sådan här situation. 


Hur tror du att coronakrisen påverkar byggbranschen på kort sikt?

– Det finns entreprenörer som påverkas genom att projekt stoppas, till exempel så är det tveksamt om man drar igång hotellbyggen och handelsbyggnader nu. Mindre aktörer kan påverkas genom att de har svårt att få lån eftersom bankerna är mer osäkra kring värderingen, vad affären blir värd.

– Samtidigt rullar många projekt på som vanligt, särskilt sådana med offentliga beställare. Det är fortfarande brist på bostäder så bostadsprojekt löper på. Materialleveranser är ett problem på vissa håll då mycket byggmaterial kommer från andra länder.

– Vissa företag har bekymmer med utländsk arbetskraft som har åkt hem och inte får komma tillbaka på grund av restriktioner. Vi ser också en del varsel, bland annat inom arkitekt och konsultleden. Småföretag, särskilt sådana som vänder sig till privatkonsumenter, har tufft att få nya uppdrag.

Har du något förslag till företagen när verksamheten går trögt?

– Ur ett CM-perspektiv ser jag att vi skulle kunna aktivera fler små och medelstora aktörer eftersom man delar upp ett projekt i flera mindre portioner som även små företag kan vara med och räkna på. CM-upplägget är en bra väg framåt för de mindre företag med tysta telefoner, det är ett alternativ som är värt att pröva i denna situation.

– Allra viktigast just nu är ändå att skydda liv och hälsa.

Vilka förändringar ser du på längre sikt?

– Många jobbar hemifrån och det tror jag kan leda till att vi kommer att jobba på annat sätt även efter krisen. Vi har fått nya förutsättningar som vi fått anpassa oss efter. Många möten sker digitalt, något som jag tycker är väldigt effektivt. I framtiden kommer vi säkert inte resa lika mycket för att mötas. Digitaliseringen kommer att slå igenom på ett tydligt sätt.

– När det gäller material kommer vi att välja mer inhemska material för att inte bli så beroende av import. Trä är en råvara vi har gott om i Sverige så träbyggandet borde öka.

– Även på byggarbetsplatserna kommer det säkert ske förändringar. Det behöver finnas andra typer av personlig skyddsutrustning, som munskydd och andningsskydd. Byggbodarna måste ses över – hur ska till exempel personalen kunna hålla två meters avstånd till varandra?

– Vi måste tänka annorlunda framåt, och krisen kommer att leda till många goda idéer. Det är inte bara mörker, vi kommer se en stor utveckling och anpassning inom flera områden.

När kommer det att vända?

– När vi kan återgå till ett mer normalt samhälle kan jag bara spekulera i, men efter sommaren tror jag det vänder. Startsträckan kan bli lång inom vissa delar av branschen. Sedan är frågan vad vi ska gå tillbaka till? Till det som vi hade innan eller till något annat? Den här jobbiga tiden kommer att leda fram till nya beteenden.