Krönikor & Debatt

”Vi ser inga stjärnor där intet mörker är”

Jimmy Dahlström, skriver krönika om ljusglimtar
Jimmy Dahlström, chef Den Temporära fabriken, Ramirent. Foto: Ramirent

Jag tror att det finns möjligheter även i dessa dystra tider, för företag och organisationer som vågar, skriver Jimmy Dahlström, chef Temporära fabriken på Ramirent, i sin krönika.

Knappt hade vi hunnit sortera in alla sinnesintryck och acklimatiserat oss efter flera år med dysfunktionellt socialt leverne under covid-pandemin så startades ett inhumant och illegalt krig, hemskt och vidrigt.

Mörkret fortsätter med skenande elpriser, inflation och räntor som stiger kraftigt.

Hushållens köpkraft är sämre än på väldigt länge, pengar dyrare än på många år och det vardagliga, tidigare så självklart är numera något som flera måste ransonera med.

Samhällsbyggnad är inget undantag. Boverket spår en nästan halvering av antalet nystartade bostäder under 2023. Flertalet tunga byggherrar har helt pausat sina planerade projekt vilket givetvis får ”ripple-effects” på andra aktörer i kedjan. Materialprisernas nya nivåer som fluktuerar kraftigt får stora effekter både organisatoriskt i form av besparingsprogram men även i svårprognostiserade budgetar och åtskilliga entreprenadjuridiska konflikter. Samhällsbyggnads aktörer är givetvis inte undantagna från det faktum att pengar numera är dyrt, spännande start ups måste börja visa rätt färg på siffrorna vilket kan hindra tillväxt men även stora aktörer tvingas dra åt svångremmen och helt sonika stoppa projekt.

Vinnarna tänker långsiktigt

Men som diktförfattaren Erik Blomberg skrev, var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där. Vi ser inga stjärnor, där intet mörker är.

I efterdyningarna av andra världskriget i Japan, ett land som drabbades hårt, med begränsade geografiska ytor och ont om naturresurser, skapades embryot till en av vår tids allra mest omdiskuterade management-teorier, nämligen Lean. Landet var helt enkelt tvingat till att skapa mer med mindre för att klara sig med de få resurser som fanns till bjuds.

Jag tror att det finns möjligheter även i dessa dystra tider, för företag och organisationer som vågar.

I tider där ökade kostnader inte längre täcks av en aldrig sinande betalningsförmåga måste kostandsminimeringar helt enkelt ske för att bibehålla eller öka lönsamhet.

Kostnadsminimeringar kan givetvis kortsiktigt uppnås genom att skala ner kostymen man bär. Men vinnarna kommer vara de som satsar på långsiktiga förbättringar som tåls att återupprepas, om och om igen.

Vinster att hämta

I en nyligen producerad studie* genomförd av Chalmers så svarade cirka 60 procent av de tillfrågade att de inte visste vad Lean construction var. Studien visar även att merparten av de företag som har implementerat Lean eller Lean-liknande verktyg och filosofier har sett ökad produktivitet, effektivitet och kvalitet, samt förbättrad ekonomi och högre säkerhet.

Detta antyder, eller kanske inte ens antyder utan visar tydligt, att det finns många inom samhällsbyggnad som fortfarande har betydande vinster att inhämta, oavsett vad man väljer att sätta för titel på sitt strukturerade arbete med långsiktiga förbättringar.

Låt oss tillsammans använda mörkret till att skapa framtidens ljusa samhällsbyggnad.

*(Kifokeris D., & Koch., Chalmers, SBUF, CMB, Byggföretagen och Installatörsföretagen)

/Jimmy Dahlström,
chef Temporära fabriken projekt på Ramirent