Nyheter

”Vi tycker att det är ett offensivt drag”

Det blir Peab som kommer att bygga de nya hyresrätter som det nya fastighetsbolaget Tornet Bostadsproduktion drar igång. – Vi är positiva till att Riksbyggen och Folksam vill vara med och vara samhällsbyggare. Det finns ett enormt behov av hyresrätter, sä

Tornet Bostadsproduktion räknar med att bygga mellan 500 och 700 hyresrätter per år, företrädesvis i Stockholms-, Mälardals- Göteborgs- och Öresundsregionerna.

Peab tillkännagav under fredagen att bolaget bildar ett nytt fastighetsbolag, Tornet, tillsammans med Fabege och Brinova. Ett dotterbolag till Tornet, Tornet Bostadsproduktion, ska bildas gemensamt av Tornet, Folksam och Riksbyggen.

Fabege, Peab och Brinova tillför befintliga fastigheter ur sina bestånd till Tornet. För Peabs del handlar det om bostäder i Skåneregionen som ingick i Peabs köp av Annehem Fastigheter . Övriga lägenheter ligger i Kristianstad och Tensta /Rinkeby.

Tornet Bostadsproduktion ska initiera bygget av nya hyresrätter och kommer då att anlita Peab som entreprenör.

– Det ligger i helhetskonceptet för att få ner kostnaden totalt. Tanken är att ha så låga kostnader som möjligt. Det ska inte finnas en stor byggherreorganisation inom Tornet Bostadsproduktion. Vi måste få ner kostnaden på allt och det blir mer prefablösningar, säger Mats Leifland.

Hyresrätterna ska ligga i ”normalspannet” enligt Mats Leifland.

– Det ska inte vara hyresrätter för den övre kvartilen, det ska vara hyresrätter i normalnivå, som normalsvensson ska kunna bo i. Sen vad det blir för hyror det beror på läget, säger han.

Tanken att bilda ett fastighetsbolag har funnits sedan Peab köpte Annehem Fastigheter.

– Ambitionen är att vi ska få vissa byggvolymer i Peab framöver. Det är en del i verksamheten att ha många ben att stå på. Och det har visat sig att det är viktigt att ha stora volymer, säger Mats Leifland.