Nyheter

Vill att byggherrar ska kunna utarbeta detaljplaner

Folkpartiet liberalerna har presenterat sin nya bostadspolitiska reformagenda.
Målet är att minska bostadsbristen genom att öka både nybyggnationen och rörlighet på bostadsmarknaden.

Förslagen kommer att behandlas på Folkpartiet liberalernas landsmöte i november.
Förslagen i korthet:

1. Fri hyressättning i nybyggnation genom att hyran inom ramen för presumtionshyressystemet också kan avtalas fritt mellan hyresvärd och hyrestagare.

2. Reformer inom bruksvärdessystemet för ökad rörlighet.

3. Gör det möjligt att bygga billigare. Folkpartiet vill möjliggöra att hus bara behöver prövas mot byggnormen en gång för att sedan vara förhandsgodkända och fria att byggas. De vill även utreda möjligheten till gemensamma nordiska byggregler för att vidga marknaden och stärka konkurrens.

4. Friare hyressättning vid uthyrning av villor, bostadsrätter och ägarlägenheter genom en generösare beräkning av den så kallade skäliga hyran.

5. Bättre skattevillkor vid andrahandsuthyrning. 

6. Ett svenskt system för trygga hyresdepositioner. 

7. Rätt för byggherrar att utarbeta detaljplaner. partiet föreslår att byggherrar, istället för att tvingas vänta på kommunen i i snitt två år, ska få rätt att själva upprätta en detaljplan och få denna prövad av kommunen.

8. Färre och snabbare överklaganden.

9. Ett uppmjukat strandskydd. 

10. Ett utvidgat uppdrag för Akademiska hus att bygga och äga studentbostäder.

11. Sänkt flyttskatt. Den effektiva reavinstskatten bör sänkas genom att taket på uppskovet tas bort och räntebeläggningen på uppskovsbeloppet avskaffas.

12. Ägarlägenheter i befintligt bestånd. Ägarlägenheter ska till skillnad från idag kunna bildas också i befintligt bestånd. Det skulle ge ökad valfrihet, inte minst i stadsdelar med ett ensidigt utbud av boendeformer såsom miljonprogramsområdena.