Nyheter

Vill bygga två nanolaboratorier i närheten av ESS

Entré till såväl laboratorier som kontor blir från en mindre gata norr om kvarteret. Illustration: Kamikaze Arkitekter

Science Village i Lund ska växa ytterligare.
Byggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat att en ny detaljplan ska tas fram som ger plats för två nanolaboratorier och kontor mellan ESS och Max IV i lund.

Direkt öster om Max IV vill man bygga två nya laboratorier – Lund Nanolab och ProNano som är två renrumsanläggningar för nanoteknik.
Den första är en del av Lunds universitet och är inriktad på forskning och den senare är en pilotproduktionsanläggning, som förväntas kunna drivas kommersiellt så småningom.

Laboratorieanläggningarna kompletteras med byggnader med forskningskontor, mötesrum med mera. Utöver det ska det vara möjligt med ytterligare kontorsbyggnader som kan hysa extern verksamhet.

– Nu ser vi till att Brunnshög och Science Village Scandinavia kan växa med högspecialiserad forskning, precis den inriktning vi eftersträvar mellan ESS och Max IV, säger Björn Abelson (S), ordförande Byggnadsnämnden i Lund, i ett pressmeddelande.

Läget inom Science Village har valts med tanke på att laboratorierna behöver ha ett säkerhetsavstånd på minst 100 meter till spårvagnarnas magnetfält. Andra speciella förutsättningar är krav på vibrationskontroll och en mycket ren miljö.
Därför konstrueras ett kraftigt bjälklag, cirka 1 000 mm betong, som ska vara helt isolerat från omgivningen och från byggnaden i övrigt. Det planeras också för avancerade luftslussar.

Laboratorierna producerar en ansenlig mängd överskottsenergi. Den bör kunna utnyttjas i det lågtemperatursystem som planeras för hela Science Village och där energi kan återlevereras direkt till ledningsnätet.

Därutöver kan anläggningen producera energi om man utnyttjar takens goda läge för solceller.
Plansökande är Science Village Scandinavia AB, ett bolag som ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet.