Nyheter

Vill stärka Sverige som kunskapsnation

Regeringen har överlämnat den forskningspolitiska propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft till riksdagen.

Proposition innehåller stora satsningar på samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering nämns som ett viktigt område.

I propositionen presenteras regeringens syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar 2017–2020. Viktiga hörnstenar i propositionen är ökade basanslag till universitet och högskolor, satsningar på forskning kopplad till globala samhällsutmaningar, och ökade resurser för att stärka Sveriges innovationsförmåga.

Regeringen har i höstbudgeten aviserat en höjning av anslagen för forskning och innovation på över 3 miljarder kronor till 2020. Genom de åtgärder som föreslås i den forskningspolitiska propositionen fortsätter regeringen att stärka Sverige som kunskapsnation.

Forskningsproposition tas emot med optimism av branschen.

– Det är positivt att hållbart samhällsbyggande är ett av de prioriterade områdena i forskningspropositionen, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

– Det är också bra att resurserna till samhällsbyggande och klimatfrågor ökar. Det har vi verkat för tillsammans med IQ Samhällsbyggnad. Regeringens ambitioner på att forskningen ska komma till större nytta i samhället skriver vi naturligtvis under på.

Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad, kommenterar propositionen så här i ett pressmeddelande:

– En undersökning bland våra medlemmar visar att hållbart samhällsbyggande och klimatfrågan är de viktigaste samhällsutmaningarna att adressera. Detta gör nu regeringen i form av 10-åriga forskningsprogram inom bägge dessa områden.

– I propositionen trycker regeringen på digitaliseringens stora betydelse. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi med full kraft för att förnya och effektivisera samhällsbyggnadssektorn med hjälp av digital teknik, till exempel inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. De medel som regeringen föreslår i propositionen innebär att vi kan mobilisera sektorn och öka takten på utvecklingen.

Sveriges Ingenjörer välkomnar det 10-åriga perspektivet i regeringens proposition för forskning, innovation och högre utbildning. Regeringen serverar ett smörgåsbord av möjligheter att stärka svensk forskning – men nu måste universitet och högskolor förbättra arbetsvillkoren för sina forskare och lärare, skriver de i en kommentar.

– Det är otillständigt att man som ingenjör och forskare eller lärare inom universitetsvärlden fortfarande måste hanka sig fram på visstidsanställningar tills man är över 40 år. Lärosätena måste nu ta sitt ansvar för en reell förändring, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.