Nyheter

Vinnaren i krisen

Mitt i lågkonjunkturen går anläggningssektorn som tåget. Trots stora personalneddragningar söker NCC 50 tjänstemän inom anläggning. Arbetsledaren Roland Alm är en av dem som har lämnat bostadsbyggandet.

Sedan i våras jobbar Roland Alm på bygget av den nya naturgastanken utanför Nynäshamn.
— Jag bor i Nynäshamn men jobbade norr om Stockholm och tröttnade på alla resor. Nu känns det jättebra, det är skönt med lite mer fritid, säger Roland Alm.

Trots att NCC:s Stockholmsregion har varslat 400 medarbetare på husbyggnadssidan under året behöver anläggningssidan förstärkas. Regionen behöver ungefär 50 tjänstemän, framför allt platschefer, arbetsledare samt mät- och anbudsingenjörer.

I första hand ska NCC söka medarbetarna internt.
— Det är en fördel med att vara ett stort företag, vi kan hitta folk som har bakgrund inom anläggningsverksamhet på husbyggnadssidan. Men vi ska komplettera med extern rekrytering, säger Svante Hagman, regionchef för Stockholm/Mälardalen på NCC Construction.

Roland Alm tycker inte att skillnaden mellan bostadsproduktion och anläggningsbygge är så stor.
— Alla betongjobb är betydligt större och rejälare, men egentligen är det samma sak för mig. Jag ska planera, köpa hem grejer och se till så att arbetet flyter för alla berörda.

Det är bland annat projekt som Citybanans Norrströmstunnel och två etapper på utbyggnaden av Tvärbanan som gör att NCC behöver förstärka sin bemanning.

— Nu är det många stora infrastrukturinvesteringar på gång i Stockholm. För en gångs skull har vi en byggmarknad där statliga investeringar motverkar nedgången i den allmänna konjunkturen, säger Svante Hagman.

Rekryteringsbolaget Linqsearch Talentors vd Thomas Lindquist uppskattar att personalbehovet inom anläggningssektorn är dubbelt så stort som på husbyggnadssidan.

— Anläggningssektorn behöver framför allt mellanchefer som platschefer och arbetschefer. Det behövs platschefer som kan styra stora projekt, det är inte så många som klarar av det, säger Thomas Lindquist.

Även Oden anläggningsentreprenad söker ett tiotal nya medarbetare, främst platschefer, kalkylatorer och ekonomer. Vd:n Björn Andersson vittnar om en stark marknad men även en hårdnande konkurrens.

— Efter tvärniten på byggsidan har det blivit ett oerhört fokus på anläggningssidan. På varje anbud är det många aktörer och prisnivåerna är pressade, säger han.

Anläggningsföretaget Frijo anställde nyligen ungefär en handfull medarbetare som hade varslats om uppsägning av storbolagen. Nu har Frijo inget rekryteringsbehov, men är fulltecknade under hösten och tror på ett fortsatt bra tryck inom anläggningssektorn:

— Det är många infrastrukturprojekt på gång i Stockholm och det pytsas alltid ut extra pengar under valår, och det är det nästa år, säger Jan Kjellson, vd på Frijo.

Roland Alm var aldrig orolig för att bli av med jobbet i höstas när bostadsproduktionen bromsade kraftigt.
— Nej, men det är alltid oroligt och tråkigt i uppsägningstider. Att motivera gubbar som får sparken är inte så lätt. Nu får anläggningsavdelningen in jobb hela tiden, säger han.

Roland Alm

Ålder: 44 år.

Bor:I lägenhet i Nynäshamn.

Familj: Sambo och tre barn, 29, 20 och 18 år.

Fritidsintressen:Golf, fiske och bridge.

Det ekonomiska läget i storbolagen:

Första halvåret 2009

NCC:

• Resultat efter skatt: 289 miljoner kronor (att jämföra med 765 miljoner kronor första halvåret 2008).

• Orderingången minskade med 32 procent jämfört med första halvåret 2008.

Skanska:

• Resultatet minskade med 451 miljoner kronor jämfört med första halvåret 2008.

• Orderingången minskade med 18 procent jämfört med första halvåret 2008.

• Förväntade intäktsminskningar för hela 2009: 5 procent.

JM:

• Intäkterna minskade med 35 procent jämfört med första halvåret 2008.

• Rörelsemarginalen sjönk från 14,9 procent under första halvåret 2008 till 3,4 procent för halvåret i år.

• Resultatet före skatt minskade till 87 miljoner kronor från 1,0 miljarder för första halvåret 2008.

Peab:

• I faktiska siffror ökade nettoomsättningen med 2 procent till 17,1 miljarder jämfört med första halvåret 2008. Omräknat som om Peab alltid har ägt Peab Industri minskade i stället nettoomsättningen med 11 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 707 miljoner kronor, att jämföra med 702 miljoner för första halvåret 2008. Men omräknat som om Peab alltid har ägt Peab Industri utgör rörelseresultatet en minskning från 1,0 miljarder för första halvåret 2008.

• Periodens resultat uppgick till 525 miljoner kronor, vilket är en ökning från första halvåret 2008, då resultatet blev 519 miljoner. Justerat för köpet av Peab Industri utgör resultatet i stället en minskning från 713 miljoner kronor.