Nyheter

Vinstvarnar efter problem i Norge

NCC meddelar att deras norska bygg- och anläggningsverksamhet kommer föranleda nedskrivningar om 290 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2016.

Detta efter en ”genomlysning” av ledningen för de nya affärsområdena NCC Building och NCC Infrastructure.  

– Jag kan konstatera att vår turnaround i Norge tar längre tid än beräknat, säger Peter Wågström, VD och koncernchef NCC.

NCC:s rörelseresultat för det tredje kvartalet beräknas uppgå till 503 (720) MSEK för koncernen, nettoomsättningen till 13,6 (13,3) Mdr SEK och orderingången till 12,6 (10,1) Mdr SEK.

NCC:s norska bygg- och anläggningsverksamhet, som står för drygt 11 procent av NCC:s omsättning, har under flera år visat svag lönsamhet.

Från den 1 januari 2016 har NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet omorganiserats i två nordiska affärsområden; NCC Building och NCC Infrastructure. Ledningen för dessa nya affärsområden har nu genomlyst den norska delen av verksamheten, vilket medfört projektnedskrivningar i det tredje kvartalet. Rörelseresultatet för dessa affärsområden beräknas därmed uppgå till nära noll i kvartalet.

Bristfällig projektstyrning ligger bakom nedskrivningarna som till övervägande del avser projekt som är färdigställda och överlämnade. Inom ramen för den nya affärsområdesstrukturen har NCC tillfört ytterligare resurser för att stärka upp projektstyrningen i Norge.

– Jag kan konstatera att vår turnaround i Norge tar längre tid än beräknat, men att vi nu har rätt organisation och processer på plats. Vi har också tillfört resurser för att förbättra projektstyrningen i Norge. Dessutom pågår en översyn av koncernens omkostnader. På den positiva sidan i kvartalet finns orderingång och goda marknadsutsikter. NCC ökade orderingången i det tredje kvartalet med 25 procent jämfört med föregående år, säger Peter Wågström, VD och koncernchef NCC, i en kommentar.