Nyheter

Visby hamn får ansiktslyft

NCC Constructions dotterbolag Nybergs Entreprenad ska göra Visby hamn till en trevligare och mer välkomnande plats. Uppdraget kommer ifrån Region Gotland och handlar i huvudsak om att skilja godstrafiken från vanliga hamnbesökare. Ordervärdet är 26 MSEK.

– Idag uppfattas hamnområdet som en grå, trist och rörig miljö, av både turister och boende. Vi ska förvandla Visby hamn till en trivsam plats för promenader och möten, säger Per Stephani, affärschef på Nybergs Entreprenad i Visby.

NCC har precis börjat ombyggnaden och ska bland annat skapa trädmiljöer, stensättningar och bänkgrupper. Resenärer och andra hamnbesökare ska slippa passera båtuppställningsplatser och godstransporter när de går till båtarna.

– Det handlar om att skilja vanligt folk ifrån allt som har med godshantering att göra. Vi ska skapa ett strövområde där man kan njuta av solnedgången i horisonten. Visby är ett turistmål och både Visbyborna och besökarna förtjänar ett trevligare möte med Östersjön, säger Per Stephani.

Markarbetena blir omfattande. Parkeringar, buss- och taxianslutningar och vägar runt hamnterminalen ska byggas om, liksom gångstråket längs kajen. Det ska även byggas en gång- och cykelbana och några mindre byggnader för kommersiell verksamhet.

Ansiktslyftet av hamnen ingår i ett större projekt kallat Resecentrum som byggs i fyra etapper. NCC har genom Nybergs Entreprenad fått i uppdrag att utföra alla fyra etapperna. En ny godsterminal för exempelvis sänglinnen och mat till båtarna står redan klar, vilket innebär att dessa transporter slipper korsa promenadstråken. Hamnprojektet ska vara klart i december 2013.