Nyheter

VVS-montörer spiller rekordmycket tid

52 procent av VVS-montörers arbetstid går åt till att förbereda och planera jobbet. 35 procent av arbetsdagen är väntan, spilltid och andra ”tidsförluster”. Bara 13 procent ägnar de åt den direkta monteringen, visar en rapport från Chalmers.

Det är ingen munter läsning VVS-branschen får ta del av i forskningsrapporten ”Arbetstidens användning vid VVS-montage” från Chalmers tekniska högskola. Den visar att en VVS-montörs dag på jobbet mest består av att förbereda och planerna jobbet, förflytta sig, vänta på material och andra typer av tidsförluster. Bara 13 procent av arbetsdagen ägnar montören åt den direkt värdeskapande aktiviteten – själva monteringsjobbet. – Det är förstås helt oacceptabelt att en så stor del av arbetstiden är tidsförluster. Rapporten visar att det finns fog för kritiken mot VVS- och hela byggbranschen, säger Roine Kristianson, vd på branschorganisationen VVS-företagen. Han framhåller dock något positivt med rapporten. – Den visar att det finns en enorm potential till förbättring. Om vi lyckas få ned tidsförlusterna till 25 i stället för 35 procent ökar vi lönsamheten från 5 till 7-8 procent. Chalmersforskarna har granskat VVS-montörers dagliga jobb på åtta olika byggprojekt runt om i Sverige. De har funnit att det ofta går att undvika mycket tidsspill med en mer genomtänkt placering av förråd och bodar eller om byggmaterialet levereras lägenhetsvis. I den nya rapporten jämförs resultaten och slutsatserna med en frekvensstudie av VVS-montörer från 1989. Då, för drygt 20 år sedan, lade montörerna ner en större andel av arbetstiden på montering. Tidsförlusterna var inte lika stora. Processerna och arbetssätten har inte utvecklats i takt med teknikutvecklingen, skriver forskarna. – Tidsförluster på 35 procent är inte uppseendeväckande dåligt. Så är det i många branscher, säger Per-Erik Josephson, professor i byggandets management och den som lett studien. Om tio år kommer sådana förluster inte att vara acceptabla, anser han. – Vi har inga raka, konkreta, svar på vad branschen ska göra. Men en ökad standardisering är en grundförutsättning för att kunna effektivisera, plus att man utvecklar ledarskapet och förbättrar samarbetet mellan parterna i byggprojekten.