Nyheter

WSP leder återuppbyggnad i Libyen

Konsultföretaget WSP har varit involverat i flera libyska projekt. Nu ska företaget projektleda byggande av 1 080 nya bostäder och återuppbyggandet av infrastrukturen i centrala Libyen.

Projektet i Wadi Shatti, söder om Tripoli, sträcker sig över en fyraårsperiod. WSP har varit engagerade i Libyen sedan 2005, bland annat i ett stort planeringsprojekt som rör de nordvästra delarna av landet. Förhoppningen är att fortsätta växa i landet, meddelar WSP.

— Vi för konkreta diskussioner med strategiska partners om att etablera ett samägt bolag i landet som ska förse WSP med nya projekt och samtidigt bygga upp den lokala kapaciteten, säger David Montgomery, vc för WSP International Sweden, i ett uttalande.

Den libyska organisationen Housing & Infrastructure Board står som uppdragsgivare och arvodet är cirka 100 miljoner kronor. Organisationen har som mål att modernisera infrastrukturen i landet och ombesörja att en kvarts miljon nya bostäder byggs i landet.