Nyheter

YIT bygger en del av Stockholms tunnelbana

Niklas Bergman, förvaltningschef Region Stockholm och Lars Stendius, vd YIT Sverige. Fotograf: Lena Johansson

YIT och Region Stockholm har tecknat ett avtal för en del av tunnelbaneförlängningen vid Sockenplan i Stockholm. Arbetet börjar i augusti 2020 och byggperioden är cirka 2,5 år. Projektets totala värde är cirka 400 miljoner svenska kronor. 

Utbyggnaden av Blå linje sker bland annat söderut. Sockenplan är den sydligaste delen av den nya blå linjen mot Söderort, som i slutändan förbinder den befintliga Hagsätralinjen och den nya blå linjen från Södermalm vid Sockenplan. Sockenplan etapp 1 är en berg- och anläggningsentreprenad. I uppdraget ingår bland annat markarbeten, jordschakt, bergarbeten (ca 350 m tunnlar) samt betongtunnel.

– Vi är oerhört glada över att få vara en del av detta stora och spännande projekt och ser mycket fram emot att få samarbeta med Region Stockholm, säger Lars Stendius VD på YIT Sverige, i ett pressmeddelande.

De första förberedande arbetena som utförs vid Sockenplan under sommaren och hösten är att sätta plank och stängsel runt arbetsområdet. Under samma period som de förberedande arbetena utförs kommer även spont- och jordschakt­arbeten att påbörjas. 

I november 2019 fick beställaren Region Stockholm dra tillbaka upphandlingen för Sockenplan etapp 1 eftersom det inte inkom några anbud. Nu tilldelades YIT entreprenaden efter förhandlat förfarande utan föregående annonsering.


Projektet är en del av en större utbyggnad av Stockholms tunnelbanesystem. Under de kommande 10 åren kommer Region Stockholm att utöka tunnelbanesystemet med 11 nya stationer och cirka 22 kilometer nya spårtunnlar. Utbyggnadsplanen omfattar nästan 30 enskilda kontrakt och värdet på den totala investeringen är cirka 2 miljarder euro.

YIT, som är Finlands största byggbolag, har tidigare erfarenhet av liknande arbeten bland annat i Finland. Vid den pågående stora utbyggnaden av Helsingfors tunnelbanesystem är YIT, sedan 2009, en av huvudentreprenörerna och har därmed aktuell erfarenhet och kunskap från ett stort tunnelbaneprojekt.