Nyheter

​​​​​​​Lagen, magen och löpet

Kajsa Hessel.

Att vara chef i samhällsbyggnad är roligt och viktigt på riktigt. Vi är många som trivs och älskar våra jobb. Men det finns också inslag i jobbet som behöver bli bättre och som alla goda krafter skulle tjäna på. Som skulle göra att förtroendet för branschen ökade och fler valde en yrkesframtid hos oss. En sån sak handlar om korruption.

För att fungera som chef krävs en mycket tydlig rågång mot allt som kan likna korruption. Oseriösa krafter kan locka med mutor och det är lätt att hamna i en beroendeställning som gränsar till kriminalitet. Ofta handlar det om byggprojekt som är under tidspress. Det är en otäck insikt att man på ett vanligt chefsjobb i Sverige kan behöva hålla organiserad brottslighet stången.

Korruption är detsamma som missbruk av makt för egen vinning och konsekvenserna är förödande. Det vittrar sönder förtroende människor emellan och sätter den fria konkurrensen ur spel vilket leder till sämre affärer. Företagskulturen tar också stryk; förtroendet för olika spelregler vi enats om får sig en törn.

Vi vill ha en bransch som tål transparens

Vi som är branschens chefer vill göra rätt. Vi vill använda den makt som ligger i varje chefsroll på ett klokt, etiskt och förtroendeingivande sätt. Vi vill ta ansvar för människor, affärer och verksamheter. Det vill vi göra till exempel genom att rapportera om missförhållanden och misstankar om att lagar eller affärsetiska principer bryts. Självklart ska det gå att göra utan risk för negativa konsekvenser för den som står upp för det som är rätt. Ett tryggt visselblåsningssystem är grunden för en korruptionsfri bransch och ett korruptionsfritt samhälle.

I slutet av året väntas en ny lag som fredar visselblåsare träda i kraft. Det blir krav på system för visselblåsarlarm och skydd så att visselblåsare inte ska kunna bestraffas. Efter årtionden av mutbrott och ändligt många fall av korruption i vår bransch välkomnar jag den lagen. Den kommer att underlätta för chefer att ta ansvar och vara en viktig byggsten för den transparens som är nödvändig för att utrota mutor och korruption i vår samhällsviktiga bransch.

Till dess tänker jag att vi alla behöver orientera oss efter etikprofessor Tomas Bryttings enkla och kloka råd: lagen, magen och löpet.

1. VAD SÄGER LAGEN? Bryter jag mot lag eller riktlinjer/policys?

2. HUR KÄNNS DET I MAGEN? Är det schysst mot alla inblandade på kort och lång sikt? Förbättrar det relationerna? Sviker jag förtroenden, löften eller tidigare fattade beslut? Kommer jag att vara stolt över mig själv och inför kollegor, vänner och familj?

3. LÖPET – KLARAR HANDLINGEN EN MEDIEGRANSKNING? Vilka konsekvenser kan det få för mig, mitt och/eller organisationens varumärke.