Nyheter

1 101 vindsnurror byggs utanför Piteå

Länsstyrelsen ger grönt ljus för den jättelika vindkraftparken i Markbygden. Europas största vindkraftpark kommer att kosta 55 miljarder kronor och skapa minst 1 000 jobb i regionen.

I dag firar Markbygden Vind AB. Under måndagen meddelade länsstyrelsen att de är positiva till att Europas största vindkraftpark byggs i Markbygden väster om Piteå. 1 101 vindkraftverk ska byggas på ett området större än fem kvadratmil.

— Det är jättespännande. Klartecknet från länsstyrelsen är ett stort steg. Nu hoppas vi att regeringen kommer med ett positivt besked så fort som möjligt, säger Mikael Kyrk, operativ chef på Svevind.

Fullt utbyggd kommer den enorma vindkraftparken att kunna leverera 12 terawattimmar (TWh) per år, vilket motsvarar lika mycket el som produceras i Luleälven. 12 TWh motsvarar åtta procent av Sveriges totala elproduktion och är drygt hälften av det politiska målet för utbyggnaden av den landbaserade vindkraften.

Satsningen beräknas kosta 50-55 miljarder kronor och kommer uppskattningsvis att skapa uppemot 1 000 arbetstillfällen de kommande 15 åren.

Markbygden Vind AB ägs till 75 procent av Svevind Holding AB. De resterande 25 procenten ägs av tyska Enercon, en av världens fyra största vindkrafttillverkare. Om den enorma vindkraftparken blir verklighet kommer Enercon bygga en fabrik i Piteå för tillverkning av vindkrafttornen. Utöver det kommer service- och montagepersonal att behövas samt ett stort antal underleverantörer för att gjuta betongfundament och bygga vägar.

Det höglänta området väster om Piteå anses vara idealiskt för vindkraft då det blåser bra. Dessutom ligger tre större kraftledningar i närheten som kan ta emot elen. Den totala installerade effekten kommer ligga 4 000 MW. Elnätets nuvarande kapacitet klarar en utbyggnad med 2 000 MW.

— Halva vindkraftparken kommer att kunna kopplas in på det nuvarande elnätet, men på sikt behöver elnätet förstärkas. Det är inte bara vi som bygger ut vindkraften i området, det sker på flera ställen i trakterna kring Piteå, säger Mikael Kyrk.

Markbygden Vind AB har redan tillstånd att bygga tolv vindkraftverk i Dragarliden som ett pilotprojekt inför dem större satsningen. Två av dem stod klara vid årsskiften och de resterande tio ska byggas klart under hösten.