Nyheter

100 husägare stämmer NCC

102 husägare i Helsingborg stämmer NCC. Ägarna kräver att NCC ska bygga om deras enstegstätade, putsade fasader. Men NCC vill bara åtgärda skadorna, inte bygga nya fasader med luftspalt.

Två samfälligheter i Helsingborg har gått samman i en gemensam stämning mot NCC. Husen är villor och radhus som är mellan fyra och tio år gamla. Fuktskador och mögelangrepp har konstaterats i ett hus, men flera hus har för höga uppmätta fuktvärden.

— Vi bedömer att om vi gör en ordentlig fuktgenomgång är vi övertygade om att vi kommer att hitta skador och fukt i 100 procent av fallen, säger Krister Azelius, ombud för de 102 fastighetsägarna.

Husägarna yrkar i första hand på avhjälpande, det vill säga att NCC ska riva alla fasader, identifiera förekomsten av fukt och mögelskador, åtgärda dessa och återställa fasaderna med en luftad konstruktion.

I andra hand yrkar husägarna på att NCC ska betala ersättning för att husägarna själva ska kunna renovera och bygga upp fasaderna med en luftad konstruktion. I dagsläget bedömer husägarna att arbetet skulle kosta 1,3 miljoner kronor per hus, alltså närmare 133 miljoner totalt.

NCC har erbjudit sig att åtgärda fuktskadorna i husen, i ett fall har detta redan gjorts. Men husägarna vill inte ha de enstegstätade, putsade fasaderna.
— Vår uppfattning är att antingen är eller kommer husen att drabbas av fuktskador under sin levnadstid. Konstruktionen duger inte, säger Krister Azelius.

Det hus som redan har renoverats hade så stora fuktskador att alla ytterväggar inklusive syllarna behövde bytas ut. Fuktproblemen upptäcktes vid en besiktning inför en försäljning 2007.

Jan Byfors, teknisk chef på NCC Construction Sverige, säger att NCC är berett att åtgärda de fuktskador som finns.
— I första hand är det en fråga om partiellt åtgärdande av fasaden, säger han.

NCC övergav konstruktionslösningen med enstegstätade träregelväggar 2007. Nyligen presenterade bolaget sin nya standardvägg, som innehåller en luftspalt för småhus och en dränerad konstruktion för flerfamiljshus.

— Väggen ses som en riskkonstruktion, men det innebär inte att alla har problem. Vi har många väggar som faktiskt fungerar. Vi måste titta på det här från fall till fall, säger Jan Byfors.

I maj uttalade Boverket sin ståndpunkt att putsade enstegstätade träregelväggar är en felaktig konstruktion som inte uppfyller kraven på fuktsäkerhet.
— Vi är lite förvånade över att de går ut så kategoriskt och vi har tillskrivit dem om detta, säger Jan Byfors.

NCC har byggt cirka 5 500 bostäder med den enstegstätade konstruktionsmetoden.