Nyheter

111 nya hyreslägenheter byggs i Linköping

Bild: Winell & Jern Arkitekter

NCC ska tillsammans med Stångåstaden AB bygga 111 hyreslägenheter i nya stadsdelen Ebbepark i centrala Linköping. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 140 MSEK.


NCC:s uppdrag är att bygga två bostadshus med totalt 111 hyreslägenheter. Husen uppförs i kvarteret Dynamiken som får yteffektiva lägenheter och lokaler i bottenplan. De flesta av lägenheterna får 1-2 rum och kök och några blir i storleken 3-5 rum och kök.  

– Kvarteret Dynamiken kommer att göra skäl för sitt namn och blir en häftig mix av bostäder och verksamhet. Här är tanken att det ska sjuda av aktivitet dygnet runt. Vi ser att intresset för att bo i Ebbepark är stort och det känns bra att vara i startgroparna för att börja bygga fler bostäder. Det känns även positivt att det varit ett stort intresse bland entreprenörer att vara med oss och bygga nästa kvarter i Ebbepark, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden, i ett pressmeddelande.

Ebbepark planeras med fokus på hållbarhet och resurseffektivitet. Bostäderna uppförs enligt Miljöbyggnad nivå Silver som ställer höga krav på till exempel låg energianvändning, bra inomhusmiljö och sunda material.

– Vi har tidigare färdigställt över 350 lägenheter i kvarteret Agraffen tillsammans med Stångåstaden och ser nu fram emot att skapa fler bostäder för Linköpingsborna. Att Stångåstaden väljer att starta ett större nyproduktionsprojekt i dessa tider är självklart mycket glädjande och ett viktigt bidrag till att hålla igång samhällsekonomin och säkra arbetstillfällen, säger Marcus Sandlund, affärschef NCC Building Sweden.

Ebbepark växer fram i ett äldre industriområde mellan Linköpings universitetet och centrum. Utvecklingen är ett samarbete mellan flera byggherrar och kommer att bestå av totalt 750 bostäder, företagsmiljöer och lokaler för offentlig verksamhet när området är färdigt.

Uppdraget är en totalentreprenad. Projektering påbörjas omgående och byggnationen planeras starta under andra kvartalet 2021. Bostäderna beräknas stå klara våren 2023.