Nyheter

120 nya lägenheter del av jubileumssatsning

Fastighetsnämndens beslut om markanvisning av området vid Övre Hallegatan är en del av Göteborgs Jubileumssatsning – 7 000 extra nya bostäder ska stå klara vid utgången av 2021, då staden fyller 400 år.

Cirka 120 hyresbostäder planeras sydost om Wieselgrensplatsen i Göteborg.

Den nu aktuella markanvisningen till kommunala Förvaltnings AB Framtiden omfattar 70 bostäder. Samtidigt bedömer fastighetskontoret i samverkan med stadsbyggnadskontoret att området kan bebyggas med ytterligare 50 bostäder som kommer att markanvisas i ett senare skede.

För att hyreslägenheterna ska bli tillgängliga för så många som möjligt beslutade fastighetsnämnden om ett tak för hyreskostnaden för de lägenheter som nu markanvisats. Dessa får inte ha högre hyra än 1400 kr/kvadratmeter/år i genomsnitt första året, vilket är betydligt lägre än vanligt när det gäller nyproducerade lägenheter. Hyrorna ska också hållas på en lägre nivå under de första 15 åren, skriver Göteborg Stad i ett pressmeddelande.

Området för den tänkta bebyggelsen utgörs av relativt kuperad skogsbevuxen mark och är idag planlagt som allmän plats. Det ligger i ett prioriterat utbyggnadsområde.