13 män leder branschen

13 män leder branschen
Sveriges Byggindustrier valde nyligen en ny styrelse. I vanlig ordning är den helt manlig.<br>- Det är inte så framåtsträvande, tycker Jessica Löfström på Expandera Mera.

Sveriges Byggindustriers förbundsstämma hölls i början av maj. Då valdes den nya styrelsen, som består av 13 män. Sedan Sveriges Byggindustrier, BI, bildades 2001 har ingen kvinna suttit i styrelsen. – Jag tycker att det är väldigt tråkigt att de inte har lyckats få med en endaste kvinna, säger Jessica Löfström, vd för bemanningsföretaget Expandera Mera. I valberedningen lyckades organisationen emellertid få in en kvinna. Ingegerd Simonsson, vd på NCC:s dotterbolag Hercules Grundläggning, blir ny ordförande för valberedningen. Dessutom ska Carin Stoeckmann, vd på Byggmästarn i Skåne, representera Sveriges Byggindustrier i Svenskt Näringsliv. Inför årets stämma har Jessica Löfström uppvaktat valberedningen i Sveriges Byggindustrier och föreslagit kvinnliga kandidater till styrelsen. Men enligt Tomas Andersson, förra årets ordförande i valberedningen, tillfrågades inga kvinnor om de ville sitta i styrelsen. – Jag hade inte några förslag utifrån regionerna eller företagen tyvärr, säger Tomas Andersson. Varför har ni inte tillfrågat några av de kvinnor som Jessica Löfström har föreslagit? – Vi har utgått från valberedningens instruktioner. Jag tycker ändå att vi har lyckats få ihop en styrelse med den kompetens och erfarenhet som vi behöver i svensk byggindustris arbete, säger Tomas Andersson. Samtidigt erkänner Tomas Andersson att han har misslyckats med att sätta samman en styrelse med mångfald. – Det är bara att konstatera att jag har misslyckats att stimulera BI-företagen att få fram kvinnor i ledande befattningar. Jag tror det är där arbetet ska vara. Det börjar inte i valberedningen, utan det börjar ute i företagen, säger han. Sveriges Byggindustriers styrelse har av tradition bestått av medlemsföretags Sverigechefer. Men det är inget krav, enligt Tomas Andersson. – Vi ska se till att vi tillsätter en kompetent styrelse. Givetvis ska vi beakta att vi har en geografisk spridning också, säger han. Jessica Löfström tror att en mer blandad styrelse skulle leda till fler infallsvinklar, nya idéer och att fler kvinnor skulle lockas till byggbranschen. – Vi behöver fler tjejer, fler invandrare och större mångfald. I Sverige har byggbranschen rykte att vara en konservativ bransch, att det är gamla gubbar som sitter och bestämmer. Det hade varit så himla coolt om de hade satt in unga tjejer i styrelsen, säger hon.

Relaterade artiklar

”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Underrepresentation av homosexuella byggchefer
Lila byggbod symbol för inkludering
Varför väljer inte kvinnor byggföretagen?