Nyheter

1,4 miljarder klara till nya Nobel Center

Nya Nobel Center
Det nya Nobel Center ska vara en öppen mötesplats. Visionbild: TMRW.inc

Tre viktiga pusselbitar är nu på plats inför bygget av nya Nobel Center. Finansiering, arkitekt och markanvisningsavtal med Stockholms stad.
– Det är med stor glädje vi nu kan ta nästa steg för att förverkliga Nobel Center, säger Vidar Helgesen, vd, för Nobelstiftelsen.

Vid en presskonferens som hölls i nuvarande Nobelprismuseet presenterade Vidar Helgesen tre avgörande pusselbitar för att komma vidare med projektet att bygga ett nytt Nobel Center. Den kanske mest avgörande pusselbiten som han lyfte fram var själva finansieringen av bygget.

Nobelstiftelsen har fått donationer på sammanlagt 1,2 miljarder kronor från Ehrling Perssons stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. De återstående kostnaderna på 200 miljoner står Nobelstiftelsen och stiftelsen Nobel Center för.

– Den svenska innovationskraften har varit avgörande för att säkra finansieringen av nya Nobel Center. Vi är naturligtvis väldigt glada för donationerna och riktar ett stort tack till stiftelserna för det här partnerskapet. Detta gör att vi nu kan sätta igång på allvar med det som blir ett fantastiskt spännande projekt, säger Vidar Helgesen.

Åsa Fahlén, Anna Köning Jerlmyr, Vidar Helgesen, Anna Ekström samt Erika Lanner.

Begränsande lokaler

De nuvarande lokalerna sätter begränsning för antalet besökare och utrymmet för utställningar är inte anpassade efter dagens behov. Med den nya fastigheten blir det bättre utställningslokaler och Nobelstiftelsen har en ambition att alla svenska barn ska ha möjlighet att någon gång under sin skoltid få besöka centret.

– Vi vill att Nobel Center ska vara ett intellektuellt kraftcentrum i mötet mellan vetenskap, kultur och politik. Där vi kan ha samtal om samtidens stora frågor. I beställningen till arkitekten har vi preciserat att det ska vara en öppen och inkluderande byggnad i dynamiska samspel med omgivningarna, fortsätter Vidar Helgesen.

Platsen för nya Nobel Center. Foto: DBOX/Foster and Partners

Arkitekt till Nobel Center

Arkitekten, som nu fått i uppdrag att utforma den nya fastigheten, är David Chipperfield Architects från Berlin. De har varit engagerade i projektet sedan 2014 när de vann med sitt förslag till Nobel Center på Blasieholmen, som sedan ratades.

Det finns ännu inget klart gestaltningsförslag av den nya fastigheten men arkitektbyrån har tagit fram ett konceptförslag. Förhoppningen är att ett färdigt material ska kunna presenteras för allmänheten om ett år.

– Vi känner dem och de känner oss och vi har båda lärt oss av processen och samarbetet vi haft tidigare. Ambitionen för mänsklighetens bästa nytta kommer genomsyra byggarbetet när det gäller hållbarhet. Här finns stora möjligheter för bruk av lokala material och av svensk innovation, säger han.

Mindre lokaler

Det som är klart är själva volymen på nya Nobel Center. Det kommer bli 15 000 kvadratmeter stort. Vilket är något mindre än förslaget som togs fram till Blasieholmen som var på 20 000 kvadratmeter. Det blir en något mindre hörsal och inget källarplan som fanns med i det tidigare förslaget.

I praktiken innebär det att prisutdelningen för Nobelpriset kommer fortsätta att hållas i Konserthuset och middagen i Stockholms stadshus.

– Vi känner att vi har ett väl inarbetat arrangemang och samarbete med Stockholms stad och där med känns det bra att fortsätta med prisutdelningen som tidigare, säger han.

Första spadtaget

Nuvarande Nobelprismuseet flyttade in i sina tillfälliga lokaler i Börshuset i Gamla stan i Stockholm redan 2021. Sedan dess har turerna varit många och diskussionens vågor har gått höga när nya förslag presenterats för mer permanenta lokaler.

Efter omfattande protester tvingades man bland annat skrota planerna på bygget på Blasieholmen intill Nationalmuseet. Nu siktar Nobelstiftelsen på att få sätta spaden i jorden om fyra år. Den planerade byggstarten är 2026 och om allt går som man hoppas ska det nya Nobel Center vara klart för att ta emot besökare under 2029.

Vid pressträffen medverkade också Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr, utbildningsminister Anna Ekström samt förbundsordförande för lärarnas riksförbund Åsa Fahlén

Markanvisningsavtalet som Nobelstiftelsen nu har signerat med Stockholms stad kommer gå vidare för godkännande i exploateringsnämnden.

 Fakta om Nobel Center

 • Erling-Perssons Stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse går in med vardera 600 miljoner kronor för att finansiera det nya Nobel Centret. Den återstående delen på 200 miljoner ansvarar Nobelstiftelsen för.
 • Nobel Center är planerat att byggas på fastigheten Södermalm 7:87 längs med Stadsgårdskajen inom lagfartsvunnen detaljplan för Slussen. Tomten var ursprungligen tänkt för ett kontorshus. Detaljplanen anger tydliga ramar för byggnadens utformning som höjd och bredd.
 • Byggstart är planerad till 2026 med två års byggtid och ett år för arbete med interiör. Invigning kommer att ske under 2029.
 • Nobel Center kommer att bjud in till en bred publik verksamhet med utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal om framtidens stora frågor.

Detta har hänt:

 • December 2011: En avsiktsförklaring tecknades mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för byggandet av ett Nobel Center på Blasieholmen vid Nybroviken i Stockholm.
 • Maj 2013: En internationell arkitekttävling utlystes för byggnadens utformning.
 • Oktober 2013: Elva förslag presenterades.
 • April 2014: Det vinnande bidraget presenterades.
 • 4 mars–22 april 2015: Samråd för detaljplan.
 • 27 oktober–24 november 2015: Granskning detaljplan.
 • 25 april 2016: Kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplan. Beslut överklagas till Länsstyrelsen.
 • 8 februari 2017: Länsstyrelsen avslår överklagandena och fastslår detaljplanen. Beslut överklagas till Mark- och miljödomstolen.
 • 22 maj 2018: Mark- och miljödomstolen upphäver planen för Nobel Center.
 • 20 juni 2018: Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen.
 • 11 december 2018: Mark och miljööverdomstolen beslutar att avskriva ärendet, efter att stadens nya politiska ledning beslutat att dra tillbaka överklagandet. Det innebär att det tidigare beslutet från Mark- och miljödomstolen står fast och att det inte längre finns förutsättningar för att bygga Nobel Center på Blasieholmen.. 
 • 7 februari 2020: Stockholms stad och Nobelstiftelsen meddelade vid en gemensam pressträff att Stadsgårdskajen vid Slussen är den plats som Nobel Center ska ligga på.