Nyheter

15 byggherrar uttagna

Väsby Entre. Bild: Zaha Hadid Architects


50 byggherrar anmälde att de vill vara med och bygga den nya stadsdelen Väsby Entré. Nu har Upplands Väsby kommun valt ut de 15 aktörer som går vidare till nästa steg.
– Det är ett stort intresse för att bygga i Väsby Entré och vi är imponerade av den höga kvaliteten i bidragen som kommit in. Konkurrensen i urvalsprocessen har varit stenhård, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

2016 gick Upplands Väsby kommun ut med ett markanvisningserbjudande för Väsby Entré som totalt 50 byggherrar svarade på. Nu har kommunen valt ut 15 aktörer att förhandla vidare med under hösten 2017 och våren 2018, men ytterligare byggherrar kan tillkomma under förhandlingsprocessen. Därefter fattas beslut om vilka aktörer som får markanvisningar.

– Väsby Entré är kommunens största stadsbyggnadsprojekt någonsin och därför är det viktigt att rätt aktörer är med och förverkligar det. Vi vill bygga ömsesidigt förtroende såväl mellan kommun och byggherre som byggherrar emellan, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby, i ett pressmeddelande.

Följande byggherrar går vidare till nästa steg i processen: 

AB Väsbyhem, 

Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, 

Fastighets AB Balder, 

HSB Bostad, JM AB, 

Järntorget Bostad, 

MTR Nordic AB, 

Nantong Construction Company m.fl, 

Riksbyggen ekonomisk förening, 

Rikshem AB, 

Skanska Sverige, 

Serneke, 

Småa AB, 

Veidekke Bostad 

Wallenstam AB.

Fakta om Väsby Entré

  • Väsby Entré ska bli en stadsdel som knyter ihop stationsområdet i Väsby genom nya bostäder och ännu bättre kollektivtrafik.
  • Väsby Entré är en av Upplands Väsby kommuns största satsningar någonsin där fler än 1 000 nya bostäder och lokaler på 30 000 kvadratmeter för butiker och kontor planeras.
  • Upplands Väsby kommun investerar 850 miljoner kronor i att utveckla stationsområdet.
  • De samlade investeringarna i Väsby Entré beräknas uppgå till tio miljarder kronor.