Nyheter

16 personer på Trafikverket misstänkta för mutor

16 anställda, och tidigare anställda, inom Trafikverket har tagit emot IT-produkter i samband med utbildningar. Nu vill Trafikverket klargöra om det rör sig om mutor eller inte. Foto: Getty Images

Sexton personer på Trafikverket misstänks för mutbrott.
Personerna har tagit emot IT-produkter i samband med utbildningar.
Nu har personalansvarsnämnden beslutat att åtalsanmäla medarbetarna.
 

Trafikverket har gjort en undersökning av relationen mellan Trafikverket och utbildningsföretaget Labcenter i Sverige AB. Den visar att medarbetare på Trafikverket har tagit emot produkter, till exempel datorer, mobiltelefon och iPads i samband med utbildningstillfällen under perioden 2013-2016.

– Vi har en tuffa regler för etik och moral och en regel är att medarbetare inte får ta emot produkter av någon utanför Trafikverket, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Trafikverkets undersökning visade att en del av produkterna som personalen fått har använts i tjänsten, men eftersom det inte går att utesluta att medarbetarna även har haft personlig nytta och användning av sakerna så har personalansvarsnämnden beslutat att lämna in en åtalsanmälan för misstanke om tagande av muta, alternativt förskingring eller olovligt förfogande. Ärendena har nu överlämnats till polis/åklagare för utredning.

– Det är för att få en korrekt bedömning av det. Vad kan anses som muta och inte? Vi vill ha svar på hur vi ska gå vidare och hur allvarligt det är. Vi vill också få svar på om det har påverkat personalen som är inblandad, till exempel när det kommer till inköp, säger Bengt Olsson.

Något värde på varorna som tagits emot finns inte i nuläget, enligt Olsson, utan det är upp till åklagaren att bedöma.
De 16 personerna finns på flera arbetsplatser. De flesta jobbar fortfarande på Trafikverket, men några har sedan tidigare bytt jobb.