Nyheter

19 nya utbildningar inom samhällsbyggande

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat 19 nya YH- utbildningar inom samhällsbyggande. Foto: Getty Imges

Nitton nya utbildningar inom samhällsbyggande kommer att starta under hösten 2021. Det står klart efter att Myndigheten för yrkeshögskolan bestämt vilka ansökningar som beviljats och därmed får ingå i yrkeshögskolan.


Bland de nya yrkesutbildningarna finns bland annat BIM-samordnare, Träbyggnadsprojektör i hållbart byggande, Produktionsledning i industriell träbyggnation och GIS-samordnare.

– Totalt har vi beviljat 5901 platser på utbildningar inom samhällsbyggnadsområdet denna omgång. Den siffran bygger på att 69 utbildningar har beviljats och de allra flesta har fått tre omgångar, berättar Tommy Olsson som är analytiker hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Just nu är kompetensbehovet störst inom vissa specifika områden, som hållbarhet, digitalisering och anläggning.

– Hållbart byggande, digitalisering och infrastruktur/anläggning är efterfrågade områden. Även ROT har av branschen lyfts fram som ett viktigt område. Detta har vi agerat på denna gång genom att fokusera på utbildningar relevanta för ROT framför allt när det gäller byggproduktionsledare. Detta för att balansera om utbildningsutbudet totalt sett. Hittills har det varit få ROT-utbildningar men tack vare årets beviljanden har antalet ökat.

På frågan om ansökningsomgången har påverkats av pandemin, svarar Tommy Olsson så här:

– En möjlig orsak till det stora antalet ansökningar är att ansökningarna var något enklare uppbyggda i år, detta som en effekt av pandemin. Annars kan man inte säga att våra beslut har påverkats särskilt mycket av pandemin. Vi jobbar vanligtvis med efterfrågebedömningar på tre till fem års sikt och det har vi hållit fast vid även denna gång.

Nackademin är en av de yrkeshögskolor som kommer att erbjuda 300 platser inom bygg till hösten.

– I år är det inga utbildningar som är helt nya hos oss, utan vi har fått möjligheten att fortsätta med och vidareutveckla utbildningarna Samhällsbyggnad infrastruktur och Byggnadsingenjör ROT, berättar Madleen Thyrén som är utbildningschef på Nackademin.

Även hon ser att ett kompentensbehov finns inom ROT.

– En yrkeshögskoleutbildning får bara finnas om det finns en kompetensbrist på arbetsmarknaden och alla utbildningar på Nackademin finns till just för att de efterfrågas på arbetsmarknaden. De behov som finns på arbetsmarknaden förändras givetvis över tid, vilket innebär att nya utbildningar startar och andra försvinner allt eftersom.

Två utbildningar har i år tagits bort från deras utbildningsprogram.

– De två utbildningar som inte blev fortsatt beviljade hos oss är Platschef och Byggnadsingenjör produktion, båda på distans.

Trots det rådande pandemiläget så ser hon ljust på höstens utbildningsstart.

– Pandemin har påverkat hela utbildningssektorn och likt andra aktörer har vi fått ställa om stora delar till digital undervisning. Vi stod väl rustade inför omställningen och har klarat oss bra med fortsatt goda studieresultat. Situationen kräver definitivt ett nytt sätt att tänka kring både det teoretiska lärandet och det praktiska lärandet. Många företag hade initialt svårt att ta emot våra studenter på LIA-praktik på grund av distansarbete, men med tiden så har vi sett att det finns en stor flexibilitet och kreativa lösningar på att genomföra LIA-praktik på distans – något som vi välkomnar.

Myndigheten för Yrkeshögskolan meddelar att det har trots allt skett en expansion av yrkeshögskolans utbildningar, och det har aldrig beviljats så många utbildningsplatser som i den här ansökningsomgången.

Sista ansökningsdag till höstens kurser är 21 juni 2021.

Nya YH-utbildningar:

 •  Mätningsingenjör järnväg i Dingle
 • Mätningstekniker i Jönköping i Huskvarna
 • GIS samordnare i Uppsala
 • BIM-samordnare i Skellefteå
 • Byggnadsingenjör  Produktion  i Umeå
 • Projektledare inom måleri i Mamö
 • Träbyggnadsprojektör hållbart byggande i Växjö
 • Produktionsledningindustriell träbyggnation i_Nässjö
 • Energitekniker Byggnader i Arvika
 • Anläggningsingenjör järnväg i Örebro
 • Järnvägsprojektör i Boden och Sundsvall
 • Underhållstekniker infrastruktur i Borlänge
 • Underhållstekniker Infrastruktur i Luleå
 • Projekteringsingenjör BIM Anläggning i Uppsala
 • Projekteringsingenjör_BIM_Anläggning_i_Eskilstuna_och_Örebro
 • VA-ingenjör i Stockholm
 • Abonnentingenjör i Göteborg och Hallsberg
 • Rörnätstekniker i Skellefteå och Sundsvall
 • Drifttekniker i Göteborg