Nyheter

2 500 byggare varslade

September och oktober var svarta månader för landets byggnadsarbetare. En ny granskning visar att minst 2 500 byggnadsarbetare varslades.

Det är tidningen Byggnadsarbetaren som sammanställt uppgifter från 21 av Byggnads 25 avdelningar. Och i de avdelningarna har 2531 byggare sagts upp.

– Jag är orolig för att arbetslösheten kan komma att stiga snabbare än vad vi anar, säger Byggnads ordförande Hans Tilly till Byggnadsarbetaren.

Värst drabbat är Göteborgsregionen där 462 byggnadsarbetare varslats.

Hans Tilly menar att mönster från tidigare lågkonjunkturer känns igen: att företag varslar i stället för att vidareutbilda personal.

– När sedan byggandet tar fart blir det brist på kompetent arbetskraft, säger han till tidningen.