Nyheter

2008 – Ett svart år för byggbranschen

Antalet dödsolyckor på jobbet stiger kraftigt och 2008 är ett av de värsta åren hittills. Och byggjobbare lever farligt. Endast jordbrukare har fler dödsfall. <br></br> — Utvecklingen hittills i år inger djup oro, säger Mikael Sjöberg, Arbetsm

2008 ser ut att bli ett svart år vad gäller arbetsplatsolyckor. Hittills har mer än 30 människor dött. Trenden är tydlig, visar ny statistik från Arbetsmiljöverket. Under perioden 2005-2007 dog 20 procent mer människor jämfört med perioden 2002-2004.

Byggbranschen är en av de hårdast drabbade branscherna. Endast jordbruket har fler dödsfall. Förra året dog 75 personer i arbetslivet. 16 av dom jobbade i byggbranschen.

För att få ett grepp över ökningen av dödsfall har Arbetsmiljöverket tillsatt en snabbutredning.
— Vi ska se om det skett några förändringar och vi vill få en samlad bild över läget, förklarar Catarina Edgar, pressekreterare på Arbetsmiljöverket.

Enligt Catarina Edgar inträffar de flesta allvarliga tillbuden i arbetslivet när någon tappar kontrollen. Ofta handlar det om att man går utanför den egna kompetensen och missbedömer situationen.

— Sedan är det ju så att fler personer är sysselsatta idag jämfört med för några år sedan. Det påverkar såklart. Sedan har vi ett stressigt klimat också vilket kan bli extra farligt i högriskbranscher.

Är byggbranschen en högriskbransch?
— Ja, bland annat för att man jobbar med höga höjder och farliga maskiner.

På Skanska försöker man följa Arbetsmiljöverkets broschyr ”Varför hände det” under olycksutredningar. Enligt Gustaf Werner, arbetsmiljöchef på Skanska, är det tre aspekter man ska ta hänsyn till.

— För det första handlar det om tekniska och fysiska detaljer. Hur var materialet? Var det ordning och reda? För det andra tittar vi på den organisatoriska biten. Vad hade man för arbetsmetoder? Hade man gjort riskinventeringar? För det tredje tittar vi på individuella och sociala faktorer. Följdes instruktionerna och de planer som lagts upp?

Var har ni brustit vid tidigare tillbud?
— Vi har hittat brister inom alla dessa aspekter tidigare. Det har till exempel hänt att vi brustit i vår kommunikation.

Arbetsmiljöverket har tillsatt en extra snabbutredning för att förstå varför det skett så många allvarliga tillbud. Byggbranschen är en av de mest utsatta branscherna. Varför?
— Här på Skanska har vi identifierat fallskador som den stora risken för våra medarbetare. Sedan kommer snubbel- och halkskador. Vi är också en bransch som jobbar med farliga maskiner.

För att minimera riskerna kan Skanska, enligt Gustaf Werner, jobba på flera plan.
— Vi kan förbättra oss på alla områden. Till exempel kan vi höja riskmedvetandet och noggrant lära oss av de misstag som görs. Vi kan också öka riskinventeringsnivån, avslutar han.

Arbetsmiljöverkets snabbutredning ska lämna en slutrapport innan augusti är slut.