Nyheter

2017 – Ett händelserikt byggår!

Det har hänt mycket under året som gått.
Här är en del av de nyheter vi skrivit om under 2017.

NYA KRAVEN PÅ NNE-BYGGNADER
I början av året presenterade Boverket de nya kravnivåerna för nära noll-energibyggnader. När den nya kravnivån tillämpas på en byggnad så får den en total energiförbrukning på 65 kWh per kvadratmeter och år. De nya höjda kraven gäller från och med 2021. Förslaget gick sedan ut på remiss.

SFV-HÄRVAN
Det var i slutet av januari som en misstänkt mut- och korruptionshärva på Statens fastighetsverk, SFV, rullades upp efter att TV4:s Kalla fakta granskat bland annat renoveringen av Rosersbergs slott. Fem personer har delgavs misstanke om brott och två byggbolag utreddes i härvan.

DÖMDES FÖR HÄLERI OCH DJURPLÅGERI
Djur förekommer inte särskilt ofta i Byggvärlden, men i januari skrev vi om en man som dömdes för häleri och djurplågeri. Under en husrannsakan hemma hos en byggare misstänkt för häleri hittade polisen inte bara stulna verktyg och byggnadsställningar, utan även en två meter lång krokodil.

REGERINGEN AVSLOG MILJARDBYGGE
Blekinge Offshore har i nio år arbetat med att bygga mellan 500 och 700 vindkraftverk i Hanöbukten i Blekinge, men i januari så avslog regeringen ansökan om tillstånd. Orsaken är att verken skulle störa totalförsvarets verksamhet.

24
… nationaliteter arbetar på Obos husfabrik i Sävsjö. På fabriken tillverkas hus från Smålandsvillan, Myresjöhus och Obos.
– Vi har varit helt beroende av nyanlända för att klara vår kapacitetshöjning, säger fabrikschefen Johan Palmberg.

45 500
… kronor i månaden inklusive förmåner och rörliga lönedelar tjänar genomsnittschefen i Sverige tjänar. En arbetschef i byggbranschen har en medianlön på 62 200 kronor och en platschef tjänar i snitt 43 650 kronor. Det visade statistik från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

LEX LAVAL REVS UPP
Regeringen beslutade om propositionen Nya utstationeringsregler. Propositionen innehåller förslag om lagändringar som syftar till att stärka kollektivavtalens ställning för att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera bättre när det gäller skydd för utstationerade arbetstagare, det vill säga EU-medborgare som arbetar tillfälligt i Sverige.

KRITIK MOT NNE-KRAVEN
Energimyndigheten, Sveriges Byggindustrier och många andra tunga aktörer avstyrker Boverkets nya kravmodell för nära noll-energibyggnader (NNE). Även de som stöder Boverkets kravmodell vill ha ändringar.

DROG TILLBAKA STÄMNING MOT TRAFIKVERKET
Företaget KGO Mixing, som under hösten stämde Tafikverket på 65 miljoner kronor för avtalsbrott, har nu tagit återkallat sin stämningsansökan. Orsaken är att Karl Gunnar Ohlson som grundade företaget och som var det viktigaste vittnet i tvisten, har gått bort.

PROBLEM MED UTTORKNING AV BETONG
I Skövde kommun har flera nybyggda fastigheter drabbats av problem med uttorkning av betong med mineraltillsatser, mätmetoder som inte längre verkar vara tillförlitliga och nödlösningar från entreprenörerna. Kommunen slog larm och vill ha hjälp att lösa problemen.

42
… tips om brott överlämnades av Fair Play Bygg till olika myndigheter. Under sitt första år har Fair Play Bygg tagit emot över 100 tips och lämnat cirka 40 av dessa vidare till olika myndigheter. Ett ärende ledde till ett beslut i Skatteverket som ger företaget ett skattetillägg på flera miljoner kronor. Fair Play Bygg bildades av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening med syfte att skapa tryggare arbetsplatser och minska kriminaliteten inom byggbranschen.

FÖRSTA AVTALET I SVERIGEFÖRHANDLINGEN
De första avtalen tecknade Sverigeförhandlingen med Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne. Avtalen omfattar 18 530 nya bostäder och satsningar på bland annat cykelåtgärder, spårväg och Bus Rapid Transit-linjer, BRT, för drygt 1,5 miljard kronor.

ÅRET BYGGCHEF 2017
Daniel Pettersson, vd på Segermo Entreprenad och NRC Group Sverige, utsågs till Årets Byggchef 2017. Han har förmågan att bygga lag internt, ska goda relationer med kunder och har också på kort tid kraftigt ökat företagets lönsamhet.
Daniel Pettersson svarade så här på frågan hur en bra ledare ska vara:
– Jag försöker vara jordnära och engagerad. Det gäller att ha förmågan att lyfta folk runt sig och få dem att prestera bättre än de själva tror de kan. Vara tydlig och fatta beslut men samtidigt vara öppen för nya idéer och lyssna in åsikter från medarbetare. Ha självinsikt, vad kan jag och vad kan jag inte, och fylla på laget med personer som kompletterar varandra. Det är viktigt att delegera ansvar och låta medarbetarna ta egna beslut. Dessutom är det viktigt att ha roligt på jobbet.

25 000 TON TUNNEL SJÖSATTES
Det första av Marieholmstunnelns tre tunnelelement sjösattes i Göta Älv. Den 25 000 ton tunga delen drogs på plats med hjälp av ett avancerat vinschsystem och en bogserbåt.

FICK INTE BLI GLÖMD AV GOOGLE
Den tidigare bygg-vd:n som i rätten krävde att Google skulle ta bort sökträffar på flera artiklar där han pekades ut som bedragare fick inget gehör i hovrätten.
Dessutom skulle han betala över en halv miljon kronor till Google för rättegångskostnader. Han ansökte senare om prövning i Högsta domstolen.

303 126
… personer jobbade inom byggbranschen under andra kvartalet 2017. Ökningen var fem procent, jämfört med samma kvartal 2016.

NIO TOGS I FÖRVAR EFTER RAZZIA
Nio personer frihetsberövades efter att Gränspolisen och Arbetsmiljöverket gjort en razzia mot ett bygge i Huddinge. Byggnadsarbetarna saknade tillstånd att arbeta i landet. Flera bolag riskerar att få sanktionsavgifter, bland annat för att de inte anmält till Arbetsmiljöverket att de använt sig av utstationerad arbetskraft.

EBBE PARK FICK JA
Efter en lång process med detaljplan och överklaganden för området Ebbepark i Linköping blev det nu klart för byggstart. Mark- och Miljööverdomstolen avslog en ansökan om prövningstillstånd.

OLJEHAMN ELLER BOSTÄDER?
Striden om att få bygga bostäder vid Bergs gård; Nacka, går vidare. Mark- och miljööverdomstolen beviljade prövningstillstånd av domen om Bergs gård.
Den rättsliga tvisten rör huruvida kommunen haft rätt att säga upp Circle K, som nyttjar marken för sin oljedepå, från ett tomträttsavtal som skrevs 1958. Avtalet går ut den 31 december 2018. Kommunen vill i stället bygga bostäder på marken.

TVIST OM FASAD
En tvist har pågått mellan Uppsala kommun och byggherren Jernhusen avseende bygglovet och den förändrade fasaden för kontorshuset Eldaren.
Nu måste fasaden på den nybyggda fastigheten göras om, enligt en dom i mark- och miljööverdomstolen avgjorde tvisten till kommunens fördel. 

ALMEDALEN 2017
Bygg var hett i Almedalen och seminarierna handlade bland annat om att anlägga helt nya städer som alternativ till förtätning, samverkan för noll olyckor i byggbranschen, jämställdhet, hållbarhet, fusk i byggbranschen och träbyggandet. Förutom bostadsminister Peter Eriksson pratade även flera andra ministrar om bygg.

NOBEL CENTER
Nobel Center fanns med i nyhetsrapporteringen även i år. Kammarrätten gav Stockholms stad rätt i beslutet om exploatering av mark på Blasieholmen.
I augusti tillträdde Ylva Lageson som ny vd för Nobelhuset AB.

45 680
… bostäder, samt ny spårvagnslinje, citybussar och linbana är resultatet av Sverigeförhandlingens avtal med Göteborg.

FLER UTBILDNINGAR, FÄRRE SOM SÖKER
Antalet ingenjörsprogram inom bygg har ökat något jämfört med höstterminen 2016, trots det har antalet sökande blivit färre.

BRORAS I LUDVIKA
Under bygget av nya Kajbron i Ludvika brast en av formarna under gjutning och tolv personer skadades. Flera utredningar startades.

VALLASTADEN ÖPPNADE
Boexpot Vallastaden i Linköping öppnade efter fem års byggande. Boexpot är det största någonsin i Sverige och här har 40 aktörer byggt cirka 1 000 bostäder.

NY INFRASTRUKTURMINISTER
Stefan Löfven gjorde en regeringsombildning efter it-skandalen inom Transportstyrelsen. Tomas Eneroth (S) ersatte Anna Johansson som infrastrukturminister.

NY VD FÖR BI
I mars i år lämnade Ola Månsson Sveriges Byggindustrier efter sex år som vd. Motiveringen var att styrelsen och vd hade olika syn på det förändringsarbete som bedrivits. I augusti presenterade Sveriges Byggindustrier sin nya vd. Det blev Catharina Elmsäter-Svärd, med meriter från politiken (M) som bland annat infrastrukturminister och finanslandstingsråd, som tog över vd-posten från 1 oktober 2017.

PILOTPROJEKT FÖR FLER POLSKA ANBUD
Ett pilotprojekt inleddes mellan SABO, den polska regeringen och Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg. Syftet är att stötta polska bolag som vill etablera sig i Sverige och därmed möjliggöra ökad konkurrens.

TRAFIKVERKET FÖRDELAR MILJARDERNA
Trafikverket presenterade sitt förslag till ny nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Den innehåller investeringar på totalt 622,5 miljarder kronor och i planen finns bland annat stora satsningar på järnvägen. Men de snabbaste höghastighetstågen fanns inte med i planen.
Förslaget är nu ute på remiss och regeringen kommer att presentera en slutgiltig plan under våren 2018. 

LARS TACKADE FÖR SIG
På årsstämman 29-30 september avgick Lars Bergqvist som ordförande i Byggcheferna, en roll han haft i nästan 30 år.
Etik, mångfald och rekrytering är frågor som Byggcheferna drivit framgångsrikt under alla år.
– Stoppa machokulturen är nog den kampanj som lämnat mest avtryck, sa Lars när han summerade sina år.
Hans arbete med att motarbeta ”machokultur” och främja mångfald i byggbranschen hedrades med en stiftelse i hans namn.
Stiftelsen har tillförts 100.000 kronor som ska utgöra stiftelsens grundkapital. Byggcheferna kommer årligen tillföra 100.000 kronor till stiftelsen fram till 2027. Alla som är medlemmar i Byggcheferna kan söka pengar ur stiftelsen, som kommer att dela ut 60 000 kronor om året.

10 000
… nya bostäder skulle det kunna bli om det byggdes en helt ny stad i Härryda kommun, mellan Göteborg och Borås. Det var ett av de områden som regeringens samordnare Johan Edstav valt att gå vidare med utifrån uppdraget att möjliggöra planer på nya hållbara stadsdelar och städer.

NY GENERALDIREKTÖR
Anders Sjelvgren tillträdde som ny generaldirektör för Boverket, efter Janna Valik.
Prio nummer ett på nya jobbet:
– Att skaffa fler bostäder och minska det sociala utanförskapet.

NYTT FÖRSLAG OM SLUSSEN
Glashusen vid Slussen togs bort och ersattes i stället av en ny byggnad i tre plan. Den nya byggnaden, som beskrivs som en mötesplats, planeras att invigas senast 2025. Förslaget mötte kritik.

BYGGCHEFERNAS NYA ORDFÖRANDE
Kajsa Hessel, vd för Projektgaranti, valdes till ny ordförande för Byggcheferna på årsstämman.
– Resursbristen är den största utmaningen i byggbranschen, sa hon.

I STORMENS ÖGA
Stormen Irma drog fram över Florida och Karibien under hösten. Cecilia Mårtensson jobbar sedan januari som inlånad Water Resources Engineer på WSPs kontor i Miami, där hon lärt ut projektering i 3D till sina amerikanska kollegor.
– I Miami behöver vi ta hänsyn till den stigande havsnivån och de kraftiga skyfallen och stormarna, sa Cecilia när hon var tillbaka i tjänst efter det ofrivilliga avbrottet efter stormen.

EUROPAS FÖRSTA 3D-PRINTADE HUS
Bygget av Europas första 3D-printade hus påbörjades i Nordhavn, Köpenhamn. 
Med hjälp av en 3D-betongskrivare växer det 50 kvadratmeter stora kontorshotellet The BOD fram.
Bland fördelarna nämns mindre materialspill, mer organiska former och färre antal fel och arbetsolyckor.

MILJARDSATSNING I BORÅS
Borås Energi och Miljö AB gör en miljardsatsning inom VA och fjärrvärme.
På Sobacken i Borås pågick bygget av ett kraftvärme- och avloppsreningsverk med en budget 3,2 miljarder kronor. 

UTMANANDE GRUNDLÄGGNING I GÖTA ÄLV
Borrade eller slagna pålar? Göteborg stad har valt att använd båda metoderna vid byggandet av brostöden till nya Hisingsbron över Göta älv, även om den ena metoden är ett oprövat kort i sammanhanget.

MISSTÄNKT KORRUPTION
Anställda på stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå misstänks ha tagit emot mutor för närmare en halv miljon kronor. Det visade en revisionsrapport, som kommunen beställt. Därmed bekräftades misstankarna från 2014 som ledde till en polisanmälan, som dock lades ner.

BYGGSTART FÖR NYA FLYGPLATSEN
Under hösten togs det första spadtaget för första etappen av Scandinavian Mountains Airport i Sälen. Peab har fått uppdraget att bygga.

FÖRST UT ATT BYGGA TUNNELBANA
Anna Nylén blir först ut att bygga tunnelbana i Sverige på över 20 år, då hon är projektchef för Barkarbylinjen som blir den första etappen av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm.

300
… deltagare från 18 länder är deltog när Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, en enhet inom Stockholms Läns Landsting, ordnade leverantörsdagen i Stockholm i oktober.

MISSTÄNKT MUTBROTT
Sexton personer på Trafikverket misstänktes för mutbrott. Personerna har tagit emot IT-produkter i samband med utbildningar.
Personalansvarsnämnden beslutade att åtalsanmäla medarbetarna.

SVENSKARNA SOM SATSAR FRANSKT
Batimat är Europas största byggmässa ihop med Bau i München. Mässan växer för varje år och i år bokade imponerande 2 400 utställare plats. 50 procent av dessa var internationella företag, men endast ett fåtal svenska.

ROBOTARNA TAR ÖVER SLITSAMT ARBETE
Det pågick flera försök med robotar inom byggbranschen, bland annat med robotar som monterar gipsskivor nattetid och robotar som lägger plattor på stora golv.

 

Foto/illustrationer: Susanne Bengtsson, Anna Sjöström, Blekinge Offshore, Länsstyrelsen/Per Levenskog, Skövde kommun; Mikael Sagström, Kasper Dudzik/Trafikverket, Sankt Kors/Arrow Arkitekter, Socialdemokraterna, Sveriges Byggindustrier, Tommy Andersson, Peter Nordahl, Foster+Partners, Staice Schotanus, 3D Printhuset,