Nyheter

243 fallolyckor hittills i år

Håkan Angeldahl, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. Foto: Anna Sjöström

Fallolyckor är bland de vanligaste olyckor inom bygg- och anläggningsbranschen.
Hittills i år har 243 fallolyckor som lett till sjukfrånvaro rapporterats in till Arbetsmiljöverket.

Under 2015 utfärdade Arbetsmiljöverket över 100 sanktionsavgifter, och den större delen gällde dåliga eller obefintliga fallskydd på byggarbetsplatser.
Den typen av arbetsolyckor har också varit bland de vanligaste olyckorna under de senaste åren.

Därför var temat just fallolyckor när Sveriges Byggindustrier uppmärksammade den internationella Arbetsmiljödagen, World day for safety and health at work, genom att utlysa en säkerhetsdag i hela byggbranschen.
– Inom branschen sker många moment på hög höjd, eller i schakt, och det är många olyckor som man ganska enkelt skulle kunna förebygga, säger Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier region Öst.

Under dagen bjöd Sverige Byggindustrier in till bland annat ett frukostseminarium med tema arbetsmiljö och säkerhet.
Där deltog Håkan Angeldahl, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, och han berättade att de vanligaste tipsen som kommer in handlar om just arbete på tak där tillräckligt fallskydd saknas.

En inspektion kan leda till ett meddelande med krav på åtgärder, föreläggande eller förbud med eller utan vite, sanktionsavgift och vid brott kan Arbetsmiljöverket begära att en åklagare väcker åtal.
– Men det tar tid att reda ut. Eftersom det är ofta många led är det svårt att peka ut det företag som bär ansvaret.

Han tar Nordkalk-olyckan som exempel: den inträffade i november 2011 och i april i år kom åtalet mot platschefen. Arbetsmiljöåklagaren anser att platschefen är skyldig till vållande av annans död och att företaget ska betala 3,5 miljoner i företagsbot för de två olyckorna som inträffade under samma dag i kalkugnen. 

I många fall är det så svårt att hitta ansvariga att åklagaren lägger ner.
– Under mina 19 år som inspektör har jag varit med om 30 dödsolyckor, varav två har lett till åtal, säger Håkan Angeldahl.

Från och med 1 juni 2014 kan Arbetsmiljöverket dela ut sanktionsavgifter.
– Om man som företag inte håller med så tycker jag att man ska försöka pröva ärendet i förvaltningsrätten. Det är bra för framtiden att få vägledning, säger Håkan Angeldahl.

Från deltagarna fick han frågan om hur långt arbetsgivarnas kontrollkrav går.
– Har man som arbetsgivare tillhandahållit allt som behövs, exempelvis utrustning och information, så kan man inte begära att man sitter där och kontrollerar hela tiden. Sådana ärenden rekommenderar jag att man tar till Förvaltningsrätten, jag vet inte om det prövats. Det är sällan svart eller vitt, utan olika situationer varje gång.

Fakta: Fallolyckor

Hittills i år har 243 fallolyckor inom bygg- och anläggningsbranschen som lett till sjukfrånvaro rapporterats in till Arbetsmiljöverket.
Av dessa ledde 107 stycken till en sjukfrånvaro längre än 14 dagar.
Flest fallolyckor har inträffat i Stockholms län, 54 stycken, följt av Skåne län (42) och Västra Götalands län (39).

Under 2010-2015 var fallolyckor den näst vanligaste olyckstypen, den vanligaste var olyckor med fordon eller föremål.

Rapporterade fallolyckor tidigare år:
2010: 715 stycken
2011: 766
2012: 810
2013: 821
2014: 805
2015: 866

Källa: Arbetsmiljöverket