Nyheter

25 miljoner till fler arbetsmiljöinspektörer

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag höjs med 25 miljoner kronor per år från och med 2017.
Syftet är att myndigheten ska kunna anställa fler arbetsmiljöinspektörer.

Regeringens politik ska bidra till en arbetsmiljö som före­bygger ohälsa, olycksfall och osund konkurrens.
För att nå dessa mål har regeringen tidigare presenterat en ny arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet, en nollvision mot dödsolyckor samt föreslagit en rejäl förstärkning av resurserna inom arbetsmiljö­politiken med 100 miljoner kronor årligen under mandatperioden.

Under perioden 2006-2014 minskade antalet arbetsmiljöinspektörer.
De ökade resurserna till Arbetsmiljöverket har inneburit att den minskande trenden nu har vänts då myndigheten har kunnat rekrytera ett femtiotal nya inspektörer.
För att öka närvaron på arbetsplatserna ännu mer föreslås Arbetsmiljö­verket nu tillföras ytterligare 25 miljoner kronor per år, vilket motsvarar cirka 25 inspektörer.

– Det är helt oacceptabelt att företag systematiskt bryter mot arbetsmiljöreglerna. Sådan osund konkurrens drabbar både arbetstagare och seriösa företag som vill göra rätt för sig. Att Arbetsmiljöverket nu kan fortsätta att stärka sin tillsynsverksamhet kommer vara ett viktigt verktyg för att skapa mer ordning och reda på svensk arbetsmarknad, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, i ett pressmeddelande.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.