Nyheter

25 miljoner till nytt forskningsprojekt

En ny betong som lagrar energi till elbilen — eller ger ett extra tillskott till villan under kalla dagar. Ett återcirkulerande vattensystem som sparar både vatten och energi.

Det är två realistiska exempel vad som kan komma ur det forskningsprojekt som Bygg- och miljöteknik på Chalmers nu startar.

Forskningsstiftelsen Formas tilldelar högskolan 25 miljoner kronor för att, under fem år, studera framtidens hem och nya tekniska lösningar som är energi- och resurssnåla.

Byggindustrin är redan involverad i projektet, liksom den amerikanska rymdstyrelsen Nasa — som länge forskat om boendemiljön i rymde.