Nyheter

27 miljarder till järnvägen

Socialdemokraterna vill göra investeringar på 27 miljarder kronor i ny svensk järnväg.

Vägslitageavgifter för lastbilstrafiken ska finansiera kostnaden.

Socialdemokraterna har tidigare gått ut med att man vill förstatliga järnvägsunderhållet. Nu har man gjort ytterligare ett utspel om infrastruktursatsningar.  Under perioden 2014-2015 vill Socialdemokraterna satsa 27 miljarder mer än regeringen på järnvägsinvesteringar, 10 miljarder på järnvägsunderhåll och 5 miljarder på vägunderhåll.

De ytterligare underhållsförstärkningar och nyinvesteringar som föreslås för innevarande planperiod kommer huvudsakligen att finansieras via den vägslitageavgift för lastbilstrafiken som ska införas och som redan finns i flera Europeiska länder. 

– Vi vill presentera en satsning på något som rör många människor. Investeringar i järnvägen är en väldigt viktig del för framtiden. Det skapar snabbt jobb och ökar förutsättningar för arbetspendling och godstransporter, sa Stefan Löfven på måndagens pressträff om infrastrukturinvesteringar.

 

Prioriterade projekt

Järnvägsutredning höghastighetsjärnväg Malmö/Lund – Stockholm- Göteborg.

Ny höghastighetsbana Malmö/Lund-Norra Skåne.

Järnvägsutredning dubbelspår Göteborg-Oslo (Öxnered-Halden).

Hamnbanan i Göteborgs hamn, sista etapp dubbelspår.

Fyrspår Stockholm-Uppsala (Skavstaby-Uppsala).

Ostkustbanan, dubbelspår ytterligare etapp.

Norrbotniabanan, ny järnväg etapp Umeå-Dåva.

Dubbelspår Hallsberg-Degerön (Hallsberg-Åsbro).

Sydostlänken, upprustning och ny järnväg Älmhult-Olofström-Karlshamn.

(Källa: Socialdemokraterna)