Nyheter

28:e upplagan av Brobyggardagen

Representanter från NCC. Bild 1. Foto: Susanne Bengtsson

700 personer deltog i årets brobyggardag i Göteborg, den 28:e upplagan.


– Jag är jättenöjd med att få hit så många människor som träffas, inspireras och byter idéer, säger Martin Laninge, ordförande i den arrangerande branschföreningen Brosamverkan.
Brobyggardagen vänder sig till konstruktörer, konsulter, forskare, materialleverantörer och byggentreprenörer inom bro- och anläggnignsbranschen.

– Vårt mål är att ha ett program som tilltalar alla poster, säger Martin Laninge. 

Ett tema som varit aktuellt de senaste åren är hållbarhet. 

– Men under åren har fokus flyttats.
– För tio år sedan pratades det om hur det förändrade klimatet påverkar våra konstruktioner. Nu handlar det – tvärtom – om hur våra konstruktioner påverkar miljön. 
I år stod klimatsmart betong på programmet, och bland annat så talade Ingemar Löfgren från Thomas Betong om vilka möjligheter som finns för att sänka koldioxidutsläppen.

Resursfrågan är en het fråga inom branschen.

– Vi har resursbrist i branschen. Material och maskiner fixar vi, men när det kommer till människor så är det brist i alla led, från projektledare och konsulter till hantverkare, säger Martin Laninge.
Internationell erfarenhet är viktig.
– Vi försöker också hämta kunskap utifrån, säger Martin Laninge.

I år vände man blickarna västerut och presenterade två väldigt olika broprojekt i New York.  Dels Cuomo Bridge över Hudsonfloden som byggs parallellt bredvid befintlig bro och ersätter den gamla uttjänta bron. Dels Bayonne Bridge, mellan Staten Island och New Jersey, en av världens största bågbroar som nu förstärks och där brobanan flyttas upp ca 20 m ovanför befintlig brobana för att ge en större segelfri höjd.

Bild1) NCC Infrastructure. Andreas Lundgren, Lovisa Lundberg, Sabibe Pelka, Madelene Staf, Hanna Nilsson, Sven Melkersson och Anders Larsson.