Nyheter

300 000 hus fuktskadade

300 000 småhusägare kan vara drabbade av fuktskador, utan att veta om det. Hus med krypgrund är värst drabbade.

Anticimex har granskat överlåtelsebesiktningar för 2 131 småhus genomförda under 2007. I mer än vartannat småhus med krypgrund återfanns någon form av mögel- eller fuktskador. 55 procent av husen, spridda över Sverige, visade sig vara skadade. Värst var problemen i västra Sverige, där var 69 procent av husen med krypgrund drabbade.

Omräknat på Sveriges totalt 2 miljoner småhus, varav 620 000 har krypgrund, skulle det innebära att mer än 300 000 hus har fukt- och mögelskador.

Hög lufttemperatur och fuktig luft är boven i dramat, vilket bland annat visar sig i att fler hus drabbats av fukt och mögel på västkusten och i södra Sverige än i norra regionen.

Problemet kan dessutom förvärras i framtiden, tror Anticimex. Klimatförändringarna med ökad nederbörd och mildare vintrar kan ge ännu större problem i hus med krypgrund.

— Fördelarna med krypgrund är att skadorna är lätta att upptäcka. Det gäller som husägare att vara uppmärksam och ha ett väl fungerande fuktskydd utvändigt på grundmurar samt avdunstningsskydd på marken i grunden, säger Per Bergström, produktchef på Anticimex.